Förändrad bostadsrättslag
Nyhet Bransch 4 november 2021

Förändrad bostadsrättslag i sikte

Konsumentskyddet för den som köper en nyproducerad bostadsrätt har diskuterats länge. Nu vill regeringen stärka skyddet genom skärpt lagstiftning. Bland annat vill man införa betänketid för köparen och att beräknad tidpunkt för upplåtelse maximalt får anges i ett intervall om tre månader.

Redan i bostadsrättsutredningen 2015 pekades det på brister i konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden, men av utredningens förslag blev det inte mycket. För ett par år sedan granskade Riksrevisionen konsumentskyddet för den som köper en nyproducerad bostadsrätt och kom med förslag. Därefter reagerade Riksdagen och gick ut med en uppmaning till regeringen att återkomma med förslag för att stärka konsumentskyddet på marknaden. Nu har regeringen hörsammat detta i ett förslag om ändringar i Bostadsrättslagen som kan bli verklighet från den första januari 2023.

Förändringarna tar sikte på att försvåra kapning av bostadsrättsföreningar på ett sådant sätt som det gjordes i till exempel fallet med föreningen Kinesiska Muren i Malmö. Här föreslås att det helt enkelt inte ska vara möjligt att frångå principen om en lägenhet, en röst.

I förslagspromemorian lyfts förslag om mer och tydligare information, till exempel att den som köparen en nyproducerad bostadsrätt med förhandsavtal ska få begriplig information om vad avtalet innebär och den risk som kan kopplas till avtalet. Man vill även införa krav på nyckeltal för bostadsrättsföreningar, som lån per kvadratmeter, räntekänslighet och sparande per kvadratmeter.

Gällande förhandsavtalen föreslås att beräknad tidpunkt för upplåtelse som anges i förhandsavtal inte får vara ett längre intervall än tre månader. Här föreslås också en veckas betänketid när köpare ingår bindande förhandsavtal. Köparen ska också kunna säga upp avtalet vid försening, även om förseningen inte beror på försumlighet från bostadsrättsföreningen.

Du kan ta del av hela förslagspromemorian här.

Skapad 4 november 2021
Uppdaterad 20 februari 2023
Bostadsrättslagen