Bostadsrättslagen

Bostadsrättsföreningar måste få porta nya medlemmar

Nyhet

“Bostadsrättsföreningar måste få större makt att porta nya medlemmar”

“Grundtanken är att en bostadsrättsförening ska vara öppen för alla. Enligt lagen och de stadgar som bostadsrättsföreningarna håller sig med ska styrelsen bevilja medlemskap om den sökande uppfyller...
View full page
Jonas Anderberg och Niklas Rollgard

Nyhet

Inför årsskiftet – vad vet vi om ändringarna i FML och BRL?

FML - Uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuld Mäklarens nya skyldighet att ta in en uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuld i objektsbeskrivningen återfinns i 3 kap 15 § p 6 FML....
View full page
Inspelade webinarier

Nyhet

Inspelade webinarier för mellandagarna

Den 1 januari 2023 träder en hel del ändringar i bland annat bostadsrättslagen och fastighetsmäklarlagen i kraft. Detta innebär en rad förändringar som kommer att påverka hur vi som mäklare ska agera...
View full page
Emil Ericsson

Nyhet

Inget förbud mot bokningsavtal

Mäklarsamfundet har tidigare informerat om de ändringar i Bostadsrättslagen som har varit under utredning. Propositionen med förslag på ändringar godkändes av Riksdagen den 16 juni 2022 och...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Det här måste du känna till om nya reglerna

Bokningsavtal blir ogiltiga I propositionen föreslås att bokningsavtal i framtiden ska anses vara ogiltiga eller som lagförslaget uttrycker det ; ”Ett annat avtal än ett förhandsavtal vars syfte...
View full page
Nya regler för tryggare bostadsrättsaffärer

Nyhet

Nya regler för tryggare bostadsrättsaffärer – så påverkar det dig

Bland de viktigare ändringarna i bostadsrättslagen kan nämnas att kravet på information vid ingående av förhandsavtal utökas, att det införs en betänketid om sju dagar för ingående av...
View full page
Förändrad bostadsrättslag

Nyhet

Förändrad bostadsrättslag i sikte

Redan i bostadsrättsutredningen 2015 pekades det på brister i konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden, men av utredningens förslag blev det inte mycket. För ett par år sedan granskade...
View full page