Nyhet Juridik 3 december 2012

Hyresförvärvslagen har upphört att gälla

Den 1 mars 2010, upphörde hyresförvärvslagen att gälla. Det innebär att från och med inskrivningsdagen 1 mars 2010 ska förvärv av hyresfastigheter som skett efter den 1 december 2009 beviljas utan krav på att de har anmälts till kommunen.

Upphörandet har dock ingen betydelse för förvärv som tidigare blivit ogiltiga på grund av lagens bestämmelser. Det betyder att det för förvärv som skett före den 1 december 2009 krävs att anmälan gjorts till kommunen inom tre månader från förvärvet. Har någon sådan anmälan inte skett är förvärvet ogiltigt och det hjälper inte att lagen nu har upphävts, förvärvet är fortfarande ogiltigt.

Skapad 3 december 2012
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik