Juridik

Mirella Lilkaer

Nyhet

Samtycket som inte fanns

I ett färskt avgörande från Högsta domstolen (HD) i mål Ä 45–23 som meddelats den 9 april 2023 fann domstolen att en tidigare maka behövde samtycka till överlåtelsen av en fastighet med anledning av...
View full page
Jessica Edman

Nyhet

Högriskkunder – det här behöver du tänka på

Se videon här.
View full page
Magnus Sallnäs

Nyhet

Intressant avgörande från Högsta domstolen om överklagande kommit in i rätt tid

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutade om ett rättelseförläggande och byggsanktionsavgift mot två privatpersoner. Sista dag för att överklaga beslutet var den 5 maj 2021. Klagandena...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

FMI meddelar sanktionsavgift för bristande åtgärder mot penningtvätt

I beslutet anges att mäklarföretaget saknat en allmän riskbedömning över verksamheten att lägga till grund för företagets riskbedömning av kunder samt för företagets rutiner, riktlinjer och övriga...
View full page
Mirella Lilkaer

Nyhet

Åter till återanvändning av bilder

Att återanvända sig av fina bilder från en tidigare förmedling kan verka lockande men en sådan återanvändning är förknippad med en rad frågeställningar kring upphovsrätt, personuppgiftsbehandling och...
View full page
Oskar Bergstedt

Nyhet

Besiktning- och åtgärdsvillkor – hur ska mäklaren tänka?

BesiktningsvillkorÄndamålet med en besiktning är att köparen i samband med en överlåtelse av en bostad ska kunna bilda sig en uppfattning om objektets fysiska skick, samt bedöma riskerna ur ett...
View full page
Louise Åhl Rosell

Nyhet

Förändringar i ansvarsförsäkringen 2024

Mäklarsamfundet har en för sina medlemmar kollektivt upphandlad ansvarsförsäkring. Varje enskild fastighetsmäklare väljer själv vilken ansvarsförsäkring man tecknar men möjlighet finns för samtliga...
View full page
Magnus Bäckström

Nyhet

Rätt om ränteavdrag och skattereduktion för bolån

Efter årsskiftet skickas årsbesked ut från banker och kreditinstitut med uppgifter om ränta som betalats under fjolåret. Uppgifter om betald ränta återfinns också i den inkomstdeklaration som...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

FMI:s tematiska tillsyn avslutad

Vi beklagar att FMI har valt att gå fram så hårt i sin tillsyn och i så stor utsträckning valt att meddela varningar i ett läge där det handlar om en relativt ny och synnerligen svårtillämpad...
View full page
Andreas Strandberg

Nyhet

Vikten av att dokumentera inhämtade uppgifter

På Mäklarsamfundets juridikavdelning utgör en stor del av vårt vardagliga arbete att biträda våra medlemmar i tillsynsärenden initierade av Fastighetsmäklarinspektionen och skadeståndsanspråk från...
View full page
Jessica Edman

Nyhet

Klientmedelskonton - (inte) lösningen på parternas problem

I vårt senaste nyhetsbrev från den 14 december 2023 informerade vi om en ny skrivelse från (FIPO) (Viktig information från Finanspolisen gällande klientmedelskonton | Mäklarsamfundet...
View full page
Louise Åhl Rosell

Nyhet

Redovisning av spekulanter – varning upphävd av Förvaltningsrätten

Från tid till annan uppkommer frågan om hur mycket information en säljare har rätt att få om spekulanter, under en pågående försäljning, samt i vilken form säljaren har rätt att få densamma. En...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Fortsatt fokus på åtgärder mot penningtvätt

Den 18 oktober 2023 arrangerade Mäklarsamfundet ett branschråd där man samlade ledarna för ett antal fastighetsmäklarföretag samt ordföranden för förbundets kretsar för samtal och diskussion kring...
View full page
Andreas Strandberg

Nyhet

Vanligaste frågorna till Mäklarsamfundets jurister – och svaren på dem

1. Kan jag fortfarande använda en framtidsfullmakt i samband med en förmedling? Det korta svaret är ja! Framtidsfullmakter är än idag en precis lika giltig rättshandling som den var när den...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Kort rapport om FMI:s tematiska tillsyn

I det första av de tre ärendena, dnr 23–1231, granskades handlingarna i två olika förmedlingar av bostadsrätter. I en av förmedlingarna hade mäklaren utelämnat uppgift om bostadsrättens indirekta...
View full page
Magnus Sallnäs

Nyhet

Förordnad förmyndare, god man eller förvaltare

Allmänt om förmyndare, god man och förvaltare För barn som står under vårdnad av bägge föräldrarna är dessa förmyndare. Om någon av föräldrarna inte får vara förmyndare eller blir entledigad från...
View full page
Louise Åhl Rosell

Nyhet

När byggnader ligger helt eller delvis utanför tomten

Ponera att du blir uppringd av en köpare som tillträde sin fastighet för ett halvår sedan. Plötsligt har grannen hört av sig och hävdar att garaget står på hans mark – och han ska sälja nu och vill...
View full page
Oskar Bergstedt

Nyhet

Dolda fel-försäkring och friskrivning

Dolda fel-försäkring Den vanligast förekommande typen av tvist i samband med en bostadsaffär är att köparen gör gällande att bostaden är behäftad med fel i något avseende. Köparen kan i dessa fall...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Tematisk tillsyn avseende bostadsrättens indirekta nettoskuld

Redan i samband med remissförfarandet inför lagändringen framfördes synpunkter på att utformningen av bestämmelsen sannolikt skulle komma att leda till betydande problem i fråga om dess tillämpning,...
View full page
Andreas Strandberg

Nyhet

Vad ingår i köpet egentligen?

I jordabalkens andra kapitel regleras vad som utgör fastighets- eller byggnadstilllbehör och därmed ska ingå i köpet. I allmänhet kan dessa definieras som föremål som fastighetsägaren anbringat eller...
View full page
Magnus Sallnäs

Nyhet

Kontroll av inteckningar och pantsättningar – och storleken på säljarens lån?

Av 3 kap. 13 § fastighetsmäklarlagen följer att mäklaren, om förmedlingsobjektet är en fastighet, bland annat ska kontrollera vilka inteckningar som belastar fastigheten. Om det är en bostadsrätt ska...
View full page
Louise Åhl Rosell

Nyhet

Lojalitetsplikten i försäljningsklausuler

I vilken typ av avtal det än handlar om så gäller såsom en allmän avtalsrättslig princip att parterna har en lojalitetsplikt gentemot varandra. I korthet kan den beskrivas som en skyldighet för...
View full page
Emil Ericsson

Nyhet

HFD undanröjer varning för omvänt lockpris

I april 2020 varnades en fastighetsmäklare av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) då det ansågs att han använt vilseledande prisuppgift i marknadsföringen av en fastighet. Fastighetsmäklaren...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Oklarheter kring andelstal i mäklarbilder

Mäklarsamfundet har vid upprepade tillfällen informerat om de nya bestämmelserna som trädde i kraft vid årsskiftet dels avseende skyldigheter för bostadsrättsföreningar och bostadsutvecklare vid...
View full page
Andreas Strandberg

Nyhet

När säljaren har en bostadshyresgäst i bostaden – vad gäller?

Vad är ett hyresavtal? Inledningsvis så finns det inga formkrav eller skriftlighetskrav på ett hyresavtal. Det innebär att det kan föreligga ett hyresförhållande oaktat om hyresvärden och...
View full page