Lantmäteriet
Nyhet Medlem 16 maj 2024

Förändringar i Lantmäteriets rutiner

På grund av det försämrade säkerhetsläget i Sverige stärker Lantmäteriet rutinerna kring sekretessgranskning vid utlämnande av allmän handling. Se information från Lantmäteriet om vad det i praktiken innebär vid förfrågan om att få ut arkivakter från förrättningar.

Information till mäklare från Lantmäteriet 

På grund av det försämrade säkerhetsläget stärker Lantmäteriet rutinerna kring sekretessgranskning vid utlämnande av allmän handling. Det innebär att det tar längre tid att få ut en handling, men tiden kommer också att variera beroende på hur omfattande en begäran är och vilka handlingar, vilken information, som förfrågan avser.

Lantmäteriets ambition är att ge en så god och effektiv hantering till våra kunder som möjligt. Därför kommer förfrågningar från mäklare som berör arkivakter från förrättningar att i första hand levereras som en standardleverans. I den ingår beslutshandlingar som redovisar resultatet av förrättningen. Detta är de mest efterfrågade uppgifterna från arkivakten, då det påverkar fastigheten och har rättsverkan. 

I standardleveransen finns beslutshandlingar som till exempel beskrivning, förrättningskarta, protokoll, andelstalslängd och eventuella rättelser av arkivakten.

Önskar man få del av det fullständiga innehållet i arkivakten, kan det begäras ut särskilt, skriver Lantmäteriet. 

Skapad 16 maj 2024
Uppdaterad 16 maj 2024
Medlem