Elin Bornesäter
Nyhet Medlem 8 februari 2024

Veckans medlemsröst Elin Bornesäter: “Mäklarbranschen har bara två stora problem”

Den här veckan intervjuar vi Elin Bornesäter som är fastighetsmäklare och varumärkesägare. Hon berättar om sin syn på vikten av hållbarhet över tid och om hennes beslut att aldrig arbeta med mer än fyra aktiva förmedlingar åt gången, varför hon tror att digitaliseringen är branschens största framtidsfråga och på vilket sätt Bobutiker kan vara en kvarleva från en svunnen tid.

Hej Elin! Berätta om dig och din fastighetsmäklarbakgrund.

Hej! Jag började arbeta som mäklarassistent 2012 parallellt med att jag studerade till fastighetsmäklare på Malmö Högskola. 2014 blev jag registrerad fastighetsmäklare och i samband med detta valde jag att starta eget mäklarkontor. Jag velade länge mellan att starta ett helt eget varumärke alternativt bli franchisetagare. Slutligen föll valet på franchise. Det avgörande för mig var att jag upplevde det som en större trygghet att bli en del av ett redan befintligt varumärke.

Det var spännande men också utmanande år som följde. Den spännande delen var att få ta del av hur alla andra arbetade och träffa alla inspirerande människor inom kedjan. Utmaningarna bestod i att jag inte alltid upplevde att affärsmodellen låg rätt i tiden. Overheadkostnaderna var större än vad jag hade önskat och det var inte alltid jag såg vinningen med de saker som gjordes och de krav som ställdes. Ett bra exempel på hur snabbt branschen förändrats är om man tittar på alla dessa fina Bobutiker som finns inom egentligen de flesta mäklarkedjor. Här är det min absoluta uppfattning att detta är en kvarleva från en svunnen tid. Se banksektorn och vad som skett där. Bankerna har fått anpassa sig efter dagens kunder som ställer stora krav på digitalisering och omedelbar service men som inte önskar betala för några kristallkronor i taken eller ett kontor på stadens dyraste adress. När vårt franchiseavtal löpte ut valde vi att avsluta samarbetet med franchiskedjan, skyltade om vårt kontor och grundade vårt varumärke NOKUS.

Vad har varit det bästa med att starta upp ett eget varumärke?

Möjligheten att skapa en arbetsmodell som jag helhjärtat tror på. Våra ledord är transparens och öppenhet. Vårt mål är att skapa en schysst arbetsplats med schyssta villkor – för alla. Vi tror inte på konkurrensklausuler och sekretessavtal. Alla dessa inlåsningsmekanismer som är så vanliga idag skadar mäklarbranschen. Som företagare är det viktigt att ha mäklare hos sig för att de vill, inte för att de är rädda för vad som händer om de lämnar.

Du är mäklare i Falun och Borlänge. Hur ser den lokala marknaden ut just nu?

Det är trögt, det ska vi inte hymla med. Men vi säljer och det får vi vara tacksamma över. Affärerna tar längre tid och budgivningarna drar ut på tiden. Ofta ligger buden ganska långt ifrån säljarnas förhoppningar. Det är utmanande att få säljare och köpare att enas.

Du har en egen regel om att aldrig jobba med fler än fyra aktiva bostadsaffärer åt gången. Berätta mer om den!

Jag brukar säga att mäklarbranschen bara har två stora problem, för hög arbetsbelastning och för låga löner. Om vi förändrar vår organisation så att mäklare kan hålla en rimlig arbetsbelastning samtidigt som de tjänar vettigt skulle vi inte alls ha dessa övriga problem med att rekrytera eller behålla våra duktiga mäklare i branschen. Om man frågar de driftiga mäklarna som lämnar branschen varför de lämnar svarar allt för många någon av dessa två saker. De har haft svårt att få till en rimlig arbetsbelastning som möjliggjort för dem att balansera arbetet med familj, vänner och fritidsintressen alternativt har de tjänat för dåligt.

Jag har varit mäklare i 10 år nu och har under denna period blivit mamma till två fantastiska barn. För mig har det alltid varit ett absolut krav att jag ska tjäna vettigt och samtidigt arbeta rimligt mycket. Om denna ekvation inte gått ihop lovade jag mig själv att jag skulle lämna branschen jag också. Denna inställning har tvingat mig att från dag ett säkerställa att jag bibehåller denna balans. Att ha som målsättning att arbeta med max fyra aktiva förmedlingar åt gången har varit verktyget som fungerat för mig. Sedan har en positiv sidoeffekt av detta blivit ett större mervärde för mina kunder då det möjliggjort för ett större fokus på den affär jag har framför mig just nu. Mina kunder har helt enkelt fått min odelade uppmärksamhet. Ingen spekulant hamnar mellan stolarna utan alla fångas upp och tas om hand samtidigt som jag har luft i mitt schema så att jag kan vara flexibel, ordna privata visningar med kort varsel o.s.v. En bidragande orsak till detta är också vårt aktiva val att inte arbeta med mäklarassistenter utan hos oss tar våra mäklare hand om affären från A till Ö.

Nu arbetade jag på samma vis när jag var franchisetagare som jag gör idag men den avgörande skillnaden är att här hos NOKUS strävar vi efter denna balans – det är vår högsta målsättning. Vi vill att våra mäklare ska hålla över tid, inte bli en av dessa dagsländor som kommer in i branschen, arbetar dygnet runt, tjänar massor men bränner ut sig på ett par år och söker sig vidare till andra branscher. Man kan enkelt säga att NOKUS är format utifrån min vision om balans i livet som konkret visar sig i min uttalade regel om att inte arbeta med mer än fyra aktiva förmedlingar åt gången.

Vilken är den största framtidsfrågan för branschen, tycker du?

Digitaliseringen blir mitt svar där alla dagar i veckan. För så som branschen är utformad idag tror jag inte är långsiktigt hållbart. Det skaver i branschen och hos mäklarna och detta kommer snabba på omställningen. Jag är övertygad om att hela mäklarbranschen kommer se väldigt annorlunda ut om 10 år. Mäklarkedjorna kommer vara uppbyggda annorlunda, arbetet kommer utföras annorlunda. Jag såg en föreläsning från en juridikprofessor på Högskolan i Gävle för 2 år sedan som har dröjt sig kvar hos mig. Han plockade fram en lista med de största mäklarkedjorna i Sverige idag och hans åsikt var att om 10 år kommer dessa kedjor vara borta. Det var en spännande föreläsning även om den kanske var lite väl dramatisk – det finns ju naturligtvis möjligheter för dessa kedjor att utvecklas med tiden. Men man kan faktiskt se konturerna av förändringen redan idag, nya mäklarkedjor med annan affärsmodell som sakta men säkert växer och tar marknadsandelar.

Mäklarsamfundet har varit tidigt ute med att identifiera behovet för branschen att minska sina overheadkostnader. Mspecs är ett mycket bra exempel på detta och Bopedia ett annat. Detta är viktiga verktyg för branschens utveckling och det fantastiska är att de endast är en liten del av alla nytänkande innovationer vi idag kan skönja. Det är onekligen spännande år som väntar oss i mäklarbranschen.

Skapad 8 februari 2024
Uppdaterad 8 februari 2024
Veckans medlemsröst Medlem