Johan Vogel
Nyhet Medlem 22 september 2022

Veckans medlemsröst Johan Vogel: ”Marknaden kommer att stabiliseras framåt”

Vi har tagit ett snack med Johan Vogel på Sjönära fastighetsmäklare, som berättar om det ambulerande skärgårdskontoret – båten Sally, hur marknaden i skärgården skiljer sig från övriga delar av landet och hur man bäst navigerar genom en lite stormigare marknad.

Hej Johan! Kan du berätta om dig och din fastighetsmäklarbakgrund?

– Hej! Jag har varit verksam som fastighetsmäklare sedan 2003 och har hela tiden arbetat uteslutande med försäljning av skärgårdsfastigheter och sjönära objekt. Att det blev just fastighetsmäklaryrket var en slump då jag innan dess gått olika utbildningar, bland annat till trafikflygare och diverse andra yrken. Men då jag satte mig in mer i fastighetsmäkleri kände jag att det var ett yrke som skulle passa mig. Dessutom har skärgården alltid varit en stor del av mitt liv så det föll sig naturligt att jag började och fortsatte med den delen av marknaden.

Du är verksam i Stockholms skärgård, hur skiljer sig det från fastighetsmäkleriet på andra platser?

– Att förmedla fastigheter i skärgården är annorlunda på så sätt att allt tar längre tid. Dels det praktiska när försäljningen ska ske, det ska vara bra väder vid fotografering, taxibåtar ska bokas, med mera. Enskilda visningar kan ta en hel dag ibland. Många gånger är dessutom tiden mellan första möte och försäljning lång – det kan ta flera år. Därför är det extremt viktigt att ta sig tid och bygga en relation med kunderna. Det är många minnen och känslor inblandade i dessa fastigheter som ofta ägts i generationer så det är viktigt att vara lyhörd för kunderna och visa respekt för deras behov av att allt ska ske i lagom takt. Det är dessutom viktigare att göra allt rätt i affärerna då skärgården är ”liten” såtillvida att informationen om ett bra utfört jobb ofta sprider sig till grannar, då har man förtur inför nya försäljningar.

Vi har hört om konceptet ”Sally”. Berätta om det!

– Sally började som en spontan idé om ett flytande, ambulerande kontor med vilket vi skulle kunna ta oss ut i skärgården och vara än mer tillgängliga för våra kunder. Då vi är ett företag med korta beslutsvägar och en organisation där alla får tycka till så tog det bara en vecka innan Sally hämtades på västkusten. Resan till Stockholm gick via Göta Kanal som en stafett där vi alla turades om att köra olika sträckor. Efter en del uppgraderingar av bland annat interiören och installation av wi-fi, skrivare och annat begav hon sig ut första gången våren 2021. Den sommaren och även i år har hon varit runt i vår skärgård, främst mellan Utö och Furusund.

Hur ser din lokala marknad ut just nu?

– Precis som på övriga delmarknader vi följer är aktiviteten lägre än normalt. Både säljare och köpare är avvaktande. Då väldigt få, för att inte säga inga, av säljarna måste sälja av ekonomiska skäl har de ett större tålamod än de som ska byta boende ”hemma i stan”. Detta ger att priserna är mer stabila i vår marknad under oroliga tider då man har tålamod att vänta ut en stabilisering som säljare. Just nu  gäller tålamod för att få säljare och köpare att mötas då det ofta kan vara en eller väldigt få seriösa intressenter. Förhandlingsvana är bra i detta läge då det inte bara är ekonomin som styr i våra försäljningar utan även det praktiska och kemin mellan säljare och köpare.

På facebook har Sjönära lagt upp ett inlägg om att navigera genom stormen. Vad är ditt råd till fastighetsmäklare som oroar sig för tuffare tider?

– Se till att vårda alla kunder på bästa sätt, även om de inte vill sälja nu så är relationen man kan börja bygga vid ett första möte A och O. I tider som dessa får man ha respekt för kundernas oro men det är inte första gången vi upplever en kris i omvärlden. Svängningarna går fort numera så vi kan snart vara tillbaka i en aktiv marknad om några av orosmolnen skingras under hösten och vintern. Tålamod och noggrannhet bygger bra möjligheter framåt.

Vad skulle du ge för råd till köpare och säljare just nu?

– Ha tålamod. Bra fastigheter säljs till höga köpeskillingar trots de oroliga tiderna. 2021 var ett extremt år vad gäller försäljningar och man måste tänka på de speciella förutsättningar som rådde då och förstå att läget har förändrats kraftigt sedan dess. Vi har hamnat i ett prisläge som påminner om tiden före pandemin. Till de som känner en oro så vill vi säga att vår övertygelse är att marknaden kommer att stabiliseras framåt med en ökad aktivitet både bland säljare och köpare. Behovet av att sälja och längtan till vattnet finns oavsett konjunktur och vi tror att marknaden kommer att ha landat i ett nytt normalläge redan till våren.

Skapad 22 september 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Veckans medlemsröst