Filip Ullhag
Nyhet Medlem 10 februari 2022

Filip Ullhag är veckans medlemsröst: ”Försöker vara den mäklare jag själv velat ha”

I veckans nyhetsbrev intervjuar vi Mäklarhusets Filip Ullhag som berättar om läget på marknaden i Stockholms innerstad, den största utmaningen i hans vardag som fastighetsmäklare och vad som får honom att känna extra mycket yrkesstolthet – bland mycket annat.

Vem är du och vad har du för bakgrund?

– Jag heter Filip Ullhag och jobbar som fastighetsmäklare i Stockholms innerstad. Jag visste att jag ville jobba med människor redan på gymnasietiden för 14 år sedan då jag valde ett beteendeinriktat gymnasieprogram med samhällsvetenskaplig grund. Jag växlade sedan från servicesektorn till ett utlandsmäkleri som bedrevs i familjeregi, men det var i Stockholm jag ville mäkla. Det är i Stockholm jag är född, uppvuxen och där jag vill bo i resten av mitt liv. Kunderna skrattar när jag pekar och berättar att jag gått i skolan som skymtas från lägenhetens balkong, eller parken där jag lärde mig cykla som barn. 2016 bestämde jag mig för att hoppa på en uppdragsutbildning till fastighetsmäklare. 

Jag jobbade på den tiden som mäklarassistent och fick möjlighet att studera snabbare än normaltakt, vilket passade mig perfekt då jag kunde ta tillvara vissa kunskaper från verkligheten i kurserna. Nu är jag inne på mitt fjärde år som mäklare och är tacksam för vartenda förtroendeuppdrag jag fått sedan jag fick min registrering!  
 
Varför valde du att bli fastighetsmäklare?

– Att vara mäklare är verkligen ett flexibelt yrke på många sätt och det passade mig bra att kunna styra över min lön och arbetstid i stor utsträckning. Det kommer också med viss uppoffring om förväntan på stor tillgänglighet från kunderna och det vet jag att många av mina kollegor i branschen tycker är en påfrestande aspekt av jobbet. Om man däremot älskar bostäder, finns det inget bättre jobb än att vara just mäklare och det är också helt fantastiskt att få möjlighet träffa så många olika typer av kunder varje dag. Att vara mäklare är verkligen ett expertyrke och det är en stor tillfredställelse att bli vald (ibland i stor konkurrens) för att man är riktigt duktig på sitt jobb. Varje intag är som en arbetsintervju fast med en kund och vem som helst blir ju glad av att bli utvald!
 
Hur är läget på din marknad nu? Märks det fortfarande en skillnad i efterfrågan på små respektive större lägenheter?

– Efterfrågan är fortsatt mycket hög på större lägenheter, samtidigt som utbudet är superlågt. Detta gäller alla segment men framför allt segmentet fyror och uppåt. Vid ett tillfälle i vintras hade jag en fyrarummare ute till försäljning och det var just då den enda fyran i hela stadsdelen. Bristen på större lägenheter i innerstan ger en stor inlåsningseffekt där många drar sig för att sälja på grund av problematiken att hitta sin nästa bostad. Förhoppningsvis lossnar detta i vår, när villamarknaden tar mer fart. Det låga utbudet och den höga efterfrågan som präglat marknaden ett tag har varit parallellt med pandemin som krävt att många måste jobba hemifrån och kanske samtidigt fått barn. Efterfrågan har varit extra hög då spekulanterna tvingas köpa på grund av hur den nya verkligheten ser ut. 

Just nu är det en viss utmaning att få säljarna att förstå vilken otroligt bra marknad det är att sälja i, och trots den höga prisutvecklingen — få dem att lägga ut. Vi har sällan sett så mycket förberedda försäljningar och så stort söktryck underhand, vilket såklart hänger ihop med det låga utbudet. Vinnarna blir de som vågar kasta sig ut och kanske har ett alternativboende i form av ett fritidshus eller hyresrätt och inte är beroende av att hitta en ny bostad fort. 
 
Vad är den största utmaningen i din vardag som fastighetsmäklare?

– Balansen mellan jobb och privatliv är ibland utsuddad, vilket såklart är både på gott och ont. Vissa mäklare är alltid tillgängliga och andra stänger av eller lägger undan sin telefon en viss tid på dygnet. Just nu har jag en 4 månaders dotter och det är klart att det ibland är lite tröttsamt när man kämpat med att få henne att somna i en timme – så ringer en kund 22:00 och vill ställa frågor om en lägenhet som har visning nästa helg. Om man är i en relation och kanske även har familj, krävs det att man har en förstående partner som vet att ibland måste ett kontrakt prioriteras på kvällen. Det går också såklart att styra kunder till viss del, men det får aldrig äventyra affären. 
 
Finns det något eller någon situation som får dig att känna extra mycket yrkesstolthet?

– Jag gör hellre färre affärer riktigt bra än att vara en mäklarfabrik, detta har gjort att jag kan leva på rekommendationer och aldrig känna någon ekonomisk oro pga brist på affärer. Jag har alltid att göra, och det är tack vare det hårda arbete som jag lägger ner i varje affär. När kunderna uppmärksammar mitt engagemang och slutligen lämnar en fin recension online, känns det som att jag har lyckats med mitt uppdrag. Det är ett oerhört stort fokus idag på rekord, sälja dyrt och maximera slutpriser. Det är självklart säljarens primärintresse att få maximalt betalt och det borde man som säljare kunna ta förgivet att ens mäklare ska säkerställa. Men det är också mäklarens uppdrag att leverera en trygg och säker affär utan genvägar i gråzonen. Kan man stå för att man kommer garantera både ett maximalt slutpris och en trygg affär med både säljaren och köparens intresse i fokus – ska man verkligen vara stolt över att vara mäklare! 
 
Det talas ofta om att leverera en fastighetsmäklartjänst med kvalitet i alla delar. Vad betyder det för dig?

– För mig är en engagerad, målmedveten och korrekt mäklare en kvalitativ mäklare. All information som ska marknadsföras i en objektsbeskrivning och kommuniceras på en visning ska vara faktabaserad och antingen komma från en mäklarbild, årsredovisning, föreningen eller säljaren i till exempel en frågelista. Det är en skön känsla att svara på hur stort källarförrådet är och veta att säljaren har mätt upp det, samt också ha förklarat för säljaren varför det är viktigt att det blir rätt. Att lägga tiden som krävs på objektsbeskrivningen och göra det riktigt bra – behöver inte betyda att man tvingas sälja mindre. Jag behöver aldrig läsa in mig på objektet inför en visning då det är jag själv som har gjort presentationen. Jag har också satt ett tak på hur många försäljningar jag har samtidigt, för att kunna trygga kvaliteten i alla moment. På söndagarna har jag max 2 öppna visningar, så jag har gott om tid att äta mellan och kan också förlänga visningarna om så krävs. Det upplevs som proffsigt och leder till massa följduppdrag då spekulanterna på visning vill ha mig som mäklare på deras försäljning! Jag tänker mycket på vad jag hade haft för förväntningar på min mäklare om jag hade sålt min bostad och försöker helt enkelt vara den. Det hade varit en engagerad mäklare som på ett målmedvetet sätt tar sig an min försäljning och har en korrekt approach med all information som förmedlas. Det hade varit en mäklare som ger mig optimala förutsättningar för ett maximalt slutpris men även en trygg affär. 
 
Varför är det viktigt att som fastighetsmäklare vara medlem i Mäklarsamfundet?

– Det är viktigt då Mäklarsamfundet driver mäklarnas intressen och för vår talan i viktiga frågor. Marknaden är ständigt i förändring och under pandemin har det ibland funnits delade meningar om hur vi ska hantera till exempel visningar och kontraktsskrivningar, men tack vare samfundets rekommendationer samt förtydliganden har det varit enkelt att göra rätt. Varje affär är unik och ibland kan specifika situationer uppstå där man behöver ett juridiskt bollplank och att då kunna få hjälp inom fastighetsrätt och mäklarjuridik är guld värt. Kunderna har också stor nytta hos Mäklarsamfundets kundvägledare. 
 
Vad tycker du är viktigt att Mäklarsamfundet prioriterar och arbetar med? 

Stärka och värna mäklarnas anseende samt värde i samhället men också samla mäklarnas uppfattningar om en hållbar bostadsmarknad. Föra vår talan politiskt genom påtryckningar och remissförslag. Det finns en stor spetskompetens genom Sveriges mäklarkår att dra nytta av då vi är nära kund och bostadsmarknaden i stort. Det största problemet är kopplat till bostadsbristen och ungas svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden. Det har varit en stor utmaning i många år men framför allt senaste två kvartalen då bostadspriserna har ökat så mycket. Ett avskaffat amorteringskrav för unga är en nödvändig förutsättning för att fler ska kunna köpa sin första bostad. Det finns en ofattbart stor förlust för samhället och kompetensförsörjningen påverkas när människor inte kan flytta till en ort för att jobba och utbildas. 

Skapad 10 februari 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Veckans medlemsröst