Anna Strömberg
Nyhet Bransch 15 oktober 2020

Snart ett år i coronans grepp – så hanterar fastighetsmäklare smittan idag

Det har snart gått 9 månader sedan det första svenska coronafallet bekräftades. Trots att livet på många sätt har blivit väldigt annorlunda så har bostadsmarknaden lyckats hålla igång, men inte utan en viss anpassning från fastighetsmäklarnas sida. Mäklarsamfundet har pratat med Anna Strömberg från Karlsson & Uddare om hur man egentligen gör ett yrke som innebär många sociala kontakter coronasäkert.

Hej Anna! Vilka förändringar i ditt arbetssätt har ni behövt göra under pandemin för att erbjuda spekulanter en smittskyddad miljö och följa myndigheternas rekommendationer? 

När vi förväntar oss många visningsbesökare erbjuder vi privata visningar. Vi har alltid arbetat i stor utsträckning med privata visningar så för oss har anpassningen/omställningen under pandemin inte varit omvälvande. Under visningstillfället erbjuder vi, enligt överenskommelse med säljarna, visningsdeltagarna möjlighet att tvätta händerna och vi som mäklare tillhandahåller handsprit. Att arbeta med privata visningar i större uträckning än tidigare ser jag som positivt då jag kan ägna varje spekulant än mer tid och det ger spekulanterna bättre förutsättningar att verkligen känna in om bostaden är rätt för dem. 

Interna möten och avstämningar sker i större grad digitalt och det tycker jag fungerar alldeles utmärkt. 

Vilka är de största skillnaderna mellan hur du hanterar visningar idag och tidigare?

Flera privata visningar, visningarna pågår ofta längre tid för att vi ska kunna sprida ut spekulanterna. Jag som mäklare ser till att hålla avstånd och om det är möjligt placerar jag mig själv utomhus. 

Hur gör du konkret för att minimera risk för smittspridning vid visningar?

Jag ser till att försöka sprida ut spekulanterna och påminner dem vid behov om att hålla avstånd. Om jag visar en villa i flera plan ber jag spekulanterna att börja sin visning på skilda plan och/eller att de börjar utomhus om det är många som är inomhus. Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannar hemma vid symtom och ber kunder att göra detsamma. 

Coronasäkra visningar är så klart mer tidskrävande, men vilka fördelar ser du med det sätt som du valt att hantera visningar?

Mer kvalitativa visningar där det ges möjlighet att hinna prata mer med varje spekulant. Detta har även visat sig ge större möjlighet till nya intag och en mer personlig kontakt. 
 
Upplever du att säljarnas inställning till öppna visningar är annorlunda nu än innan pandemin?

Ja absolut, det är klart och tydligt att vissa ej önskar öppna visningar, i synnerhet de som tillhör riskgrupp. 
 
Hur har efterfrågan på digitala/videovisningar varit på din marknad sedan pandemin slog till?

Jag upplever att det kan efterfrågas men majoriteten önskar ändå se bostaden live. Digitala videovisningar kan fungera som en förhandstitt men ersätter inte en riktig visning. 
 
Vad gör du om det kommer många oanmälda till en visning? 

Än så länge har det inte inträffat. Om det skulle inträffa skulle jag hantera det så gott det går med hänsyn till rådande rekommendationer. Jag upplever att spekulanter visar stor respekt. Exempelvis brukar kunder som glömt att anmäla sig på hemsidan ringa och meddela sin ankomst. 
 
Tror du att någon av de förändringar som du och övriga branschen gjort som följd av pandemin kommer att bli permanenta och ”det nya normala” även efter pandemin? Att undvika trängsel på visningar, hålla avstånd och ej ta i hand kommer garanterat att bli det ”nya normala!

Ja det tror jag verkligen. Personligen fortsätter jag gärna att vara mer försiktig med fysiska kontakter som att ta i hand. Att tvätta händerna oftare och att använda handsprit kommer jag fortsätta med. Jag är rädd om både mig och mina kunder. Att undvika trängsel på visningar, hålla avstånd och ej ta i hand kommer garanterat att bli det ”nya normala”! 
 

Skapad 15 oktober 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Covid Veckans medlemsröst