André Nilsson
Nyhet Press/Opinion 22 april 2021

Behovet av större bostäder mer än en Coronaeffekt

Det senaste årets prisuppgång på bostadsmarknaden har varit särskilt stark för större bostäder. Mycket talar för att behovet av större bostäder knappast kommer att bli mindre, utan snarare större, kommande år.

För ett år sedan var många kommentatorer oroade över att bostadsmarknaden skulle falla med upp till tio procent som en effekt av högre arbetslöshet och nedgång i BNP. Att bostadspriserna i motsats till oron nu har stigit kraftigt, särskilt för villor och större bostäder, har istället tagits som ett bevis för hur restriktionerna har påverkat våra beteendemönster. När fler arbetar hemifrån ökar behovet av bostadsyta. 

Men är Coronaeffekten verkligen hela förklaringen? Det är lätt att vilja förklara snabba förändringar med den fakta som man har framför sig, men då är det också lätt att glömma bort stora faktorer som inte är lika omtalade. Vi har haft en lång period där andelen små bostäder som har producerats har varit väldigt hög i relation till andelen stora bostäder. Samtidigt ser vi nu att de två största ålderskullarna, de som är 25 till 30 år och de som är 30 till 35 år, är i den åldern då många väljer att flytta ihop eller bilda familj. Det handlar om stora demografiska förändringar som också kommer att ge betydliga avtryck på bostadsmarknaden. 

Jag tror absolut att de restriktioner som vi lever under, och det nya normala med möten hemifrån och ett större behov av kontor i hemmet, har haft en påverkan på bostadspriserna. Men vi får inte glömma stora faktorer som demografi och människors längtan efter att slå sig ned och bilda familj. 

Behovet av större bostäder kommer troligtvis bara att bli större framöver. Kommunpolitiker och bostadsutvecklare måste ta sitt ansvar och se till att fler stora bostäder kan komma ut på marknaden. Dagens Industri rapporterade glädjande nog (11/4) att bostadsutvecklare redan ställer om och försöker att skapa större bostäder och bättre lösningar för att arbeta hemifrån i nyproduktion. 

Förhoppningsvis kan vi se en större trend där fler beslutsfattare ser behovet av större bostäder. Det skulle inte skada om beslutsfattare i större grad använde fastighetsmäklarna, 
om verkar i bostadsmarknaden varje dag, för att undersöka hur behoven ser ut. Då skulle det kanske byggas fler bostäder som stämmer överens med hushållens behov. 


André Nilsson 
Bostadspolitisk expert Mäklarsamfundet
 

Skapad 22 april 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Covid Bostadsmarknaden