Bostadsrättsregister kan bli verklighet
Nyhet Bransch 9 december 2020

Bostadsrättsregister kan bli verklighet

I snart två decennier har Mäklarsamfundet argumenterat för behovet av ett offentligt bostadsrättsregister i statlig regi. Vi har under en tid fått indikationer på att det rörde på sig i frågan. Så kom nyheten i slutet av förra veckan. Regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att föreslå ett register. Den här gången är chanserna goda att det faktiskt blir verklighet.

Frågan om ett bostadsrättsregister har utretts tidigare, men av olika anledningar vidtogs inga konkreta åtgärder därefter. Mäklarsamfundet har arbetat i många år för att ett register ska bli verklighet. Vi hoppas och tror att det nu blir tredje gången gillt och att utredningen alltså utmynnar i ett konkret uppdrag till Lantmäteriet att skapa ett offentligt register med pantnoteringar över landets alla bostadsrätter. I en presskommentar förra veckan konstaterade Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen att konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden har diskuterats en längre tid utan att några konkreta åtgärder har vidtagits för att förstärka det och att ett pantregister för bostadsrätter kommer skapa ordning och reda.

Det är inte ovanligt att noteringar om pantsättningar är felaktiga eller saknas. I värsta fall leder det till att en köpare förlorar sin bostadsrätt vid en exekutiv auktion på grund av att en tidigare ägare och pantsättare inte klarat av att betalat sina lån. Ofta råder det också okunskap bland föreningarnas företrädare om det långtgående, egna ansvaret för pantsättningshanteringen. Hos de föreningar som är knutna till de stora bostadsrättsorganisationerna fungerar det säkert som det ska i de flesta fall, men många mindre föreningar är helt beroende av ideella insatser och problemen med pantsättningshanteringen där har länge varit omfattande.

Mäklarsamfundet har genomfört enkätundersökningar bland medlemmarna vid flera tillfällen. Gång på gång har bilden av omfattande problem och osäkerhet på pantsättningsområdet kunnat bekräftas. 2018 visade en sådan undersökning att två av tre mäklare ofta eller ibland får felaktiga uppgifter om pantsättning av lägenhet och att var tredje mäklare varit med om en situation där brister i hantering av pantsättning gjort att kunden riskerat att ta skada.
Sammantaget skulle ett register över bostadsrätter vara ett stort och viktigt kliv framåt för att skydda köparna på bostadsrättsmarknaden. Det skulle också underlätta vardagen för alla fastighetsmäklare som förmedlar bostadsrätter. Det borde rimligtvis inte heller innebära stora kostnader att upprätta och driva ett register. Mäklarsamfundets chefsjurist Jonas Anderberg har länge varit drivande i frågan om att upprätta ett register. Han konstaterar i en presskommentar att det finns mycket kunskap och erfarenhet att hämta i frågan inom Mäklarsamfundet, bland både anställda och medlemmar, och att vi nu gör oss redo att bidra till utredningsarbetet.     

Staten spenderar nu som aldrig förr, men samtidigt kommer nya intäktskällor krävas för att långsiktigt finansiera, och sedan återbetala, den stimulanspolitik som nu bedrivs för att minska pandemins negativa inverkan på ekonomin. I Januariavtalet aviserades en bred skattereform som även, med stor sannolikhet, inkluderar bostadsbeskattningen. Här är det troligt att man paketerar eventuella reformer (läs ökad beskattning av bostadsrätter) som steg mot ”neutral bostadsbeskattning” där småhus och bostadsrätter får skattemässigt samma villkor. För detta krävs ett register över bostadsrätter, och det är högst sannolikt en del i varför detta sker just nu.

Joakim Lusensky 
Analys- och Kommunikationschef 
 

Skapad 9 december 2020
Uppdaterad 27 februari 2023
Bostadsrättsregister Opinion Bostadspolitik Bostadsmarknaden