5 miljoner bostäder 2020
Nyhet Press/Opinion 6 maj 2021

5 miljoner bostäder 2020 och 12,6 miljoner svenskar 2070

SCB har under de senaste veckorna släppt en handfull intressanta statistiska nyheter som berört boende, demografi och andra bostadsrelaterade ämnen. Sammanfattat går det att se att det byggs en hög andel små bostäder, att vi blir fler och att balansen mellan olika boendeformer varierar stort mellan olika delar av landet.

Till att börja med har SCB sammanställt bostadsbeståndet för 2020. De konstaterar att vi nu har drygt 5 000 000 bostäder, att cirka 42 procent av dessa är småhus och att 51 procent är i flerbostadshus. Resterande bostäder innefattade exempelvis kategoribostäder och övriga hus. I 258 av landets 290 kommuner dominerar hyresrätten bland flerbostadshusen. Det går också att se att mindre bostäder är vanligast bland nyproducerade bostäder och att väldigt få nyproducerade bostäder i flerbostadshus är femmor eller större.

Bild statistik1 
Data: SCB, grafik Mäklarsamfundet

SCB har också undersökt hur hushållen bor. Småhus och äganderätt är den vanligaste boendeformen, men boendeform varierar stort mellan olika delar av landet. I Västernorrland äger cirka 70 procent sin bostad, medan ungefär hälften i Örebro län boende äger sin bostad. 

Bild statistik2 
Källa:SCB

I samband med den färska boendestatistiken har SCB också räknat på vilka gator som det bor flest på. En miljon invånare bor på de 650 mest tätbefolkade gatorna. Ringvägen, på Södermalm, hade störst befolkning med drygt 5400 grannar. Sett till alla gator som delar namn bor det flest människor på storgatan – drygt 55 000 personer.  

Utöver boendestatistik har SCB också presenterat estimat för Sveriges demografiska utveckling. 2070 förväntas vi nu bli 12,6 miljoner invånare - 2 miljoner fler på 50 år. Det är en långsammare ökning än mellan 1970 och 2020, vilket bland annat beror på att genomsnittsföderskan blir äldre.

Vad ska man då ta med sig av det här axplocket av statistiska nyheter? Att nyproduktionen av större bostäder är låg samtidigt som befolkningen ökar och behovet redan är stort är ett perspektiv. Bostadsutvecklare måste våga se hur efterfrågan utvecklas, inte bara till nuvarande kvadratmeterpris. Då kanske fler skulle våga satsa på större bostäder nu när behovet ökar i hög takt. 

Skapad 6 maj 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Bostadsmarknaden