Trångboddhet
Nyhet Bransch 11 januari 2024

Sverige avviker från nedåtgående trend i trångboddhet

I slutet av förra året publicerade Eurostat en sammanställning över bostäder inom Europeiska unionen. Enligt sammanställningen finns stora skillnader mellan medlemsländerna i upplåtelseformer, bostadstyper, boyta och hushållsstorlek.

Andelen som äger eller hyr sin bostad varierar mellan medlemsländerna. 2022 bodde 69 procent av EU:s befolkning i ägda bostäder och resterande 31 procent bodde i hyresbostäder. Högsta andelen ägda bostäder fanns i Rumänien, Slovakien, Kroatien och Ungern. I alla medlemsländer utom Tyskland var det vanligast att äga sin bostad.

Medlemsstaterna skiljer sig också gällande andelen boende i hus eller lägenhet. 2022 bodde 52 procent i hus, 47,5 procent i lägenhet och 0,5 procent i annat boende som husbåt eller skåpbil. Högsta andelen boende i hus eller radhus fanns på Irland, Nederländerna, Kroatien och Belgien medan högsta andelen befolkning boende i lägenhet var i Spanien, Lettland, Tyskland och Estland. 

Bostadsstorlekarna beräknades genom antalet rum per person och 2022 var genomsnittet i EU 1,6 rum per person. Högsta antalet rum per person fanns på Malta, Luxemburg, Belgien, Irland och Nederländerna medan lägsta antalet rum per person var i Polen, Rumänien och Slovakien. En relaterad fråga är antalet personer per hushåll och genomsnittet i EU var 2,3 personer per hushåll 2022. Största hushållen fanns i Slovakien, Polen och Kroatien medan de minsta hushållen var i Danmark, Tyskland, Litauen, Sverige och Finland. 

Ett område där Sverige sticker ut är trångboddhet. Trenden inom EU gåt mot en minskande andel trångbodda hushåll. I Sverige går trenden åt motsatt håll och andelen trångbodda hushåll har ökat under de senaste åren. 

Läs mer om Eurostats sammanställning här.

Skapad 11 januari 2024
Uppdaterad 11 januari 2024
Bostadsmarknaden