Rosenbad, André Nilsson
Nyhet Press/Opinion 21 september 2023

Så påverkar den nya statsbudgeten bostadsmarknaden

Fler ska kunna äga sin bostad, det har Regeringen uttalade ambitioner om. I floran av budgetnyheter har vi fått se några nya bostadspolitiska insatser blomma ut. Tyvärr är det fortsatt tyst om när regeringen kommer att gå vidare med frågan om bostadsrättsregister.

Bostadsminister Andreas Carlsson har turnerat land och rike för att presentera sina budgetsatsningar på bostadsområdet. Bland dessa återfinns ett tillfälligt höjt ROT-avdrag, till 75 000 kronor per år, för att stödja den krisande byggbranschen.

I linje med de frågor som Mäklarsamfundet drivit har regeringen presenterat förslag på planeringsstimulans för kommuner som tar fram nya planer för ombildning från kontor till bostäder, och för planering av för fler bostäder i småhus (20 resp. 60 mnkr). Detta är särskilt viktigt då det i dagsläget är dyrt för kommunerna att uppdatera stadsplaner i villaområden, vilket gör att gamla detaljplaner kan ligga som en våt filt över utvecklingen av våra villastäder. Med en planeringsstimulans kommer man runt problemet att det saknas finansieringspart när nya planer i villaområden ska tas fram.

Boverket har fått i uppdrag att tillsätta en utredning som ska se över de hinder som finns idag för att bygga småhus. En välbehövlig utredning då det idag råder en stor brist av småhus, i relation till det stora behov av större bostäder som finns på bostadsmarknaden. Redan 20 februari nästa år ska boverket lämna en skriftlig redovisning till regeringen.

I samband med budget publiceras också förteckning över de förslag regeringen planerar att lägga fram till januari nästa år, och i den listan fanns ingenting med anknytning till ett eventuellt register för alla bostadsrätter.

Det finns ännu inga klara besked om huruvida regeringen har några intentioner att gå vidare med ett offentligt register för bostadsrätter. Mäklarsamfundet har arbetat aktivt, länge, för att få till ett offentligt bostadsregister. Fördelarna för fastighetsmäklare som förmedlar bostadsrätter är uppenbara. Det skulle garantera korrekta uppgifter, eliminera risken för dold pant, och drastiskt minska de många gånger oskäliga avgifter fastighetsmäklare behöver betala för att få tillgång till mäklarbilder.

Juli 2022 färdigställdes en statlig utredning (SOU 2022:39) för att uppdatera lagstiftningen på området, men tyvärr har regeringen ännu inte kunnat ge några konkreta besked om när de kommer att gå vidare med förslaget. Om remissammanställningen kan bli klar i närtid finns det fortfarande möjligheter för regeringen att gå vidare med förslag under 2024.

Mäklarsamfundet kommer fortsatt att prioritera frågan om ett offentligt bostadsrättsregister.

André Nilsson
Bostadspolitisk expert Mäklarsamfundet

Skapad 21 september 2023
Uppdaterad 21 september 2023
Bostadspolitik Bostadsmarknaden