Utredningarna om startlån och sociala bostadsreformer
Nyhet Press/Opinion 23 september 2021

Utredningarna om startlån och sociala bostadsreformer dröjer till våren

Två tunga bostadspolitiska utredningar senareläggs. Det handlar dels om utredningen för att underlätta för förstagångsköpare, dels om utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning.

Den här mandatperioden har sett ett flertal tunga bostadspolitiska utredningar. Få av dessa har realiserats ännu. Två av de sista utredningarna, som tillsattes som en del av Januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, handlar om att underlätta för förstagångsköpare och att utreda bostadsförsörjningens sociala hållbarhet. Båda dessa har nu blivit framskjutna till slutet av mars 2021, vilket innebär att de kommer att behöva accepteras och hanteras ovanligt snabbt av både utskott och kammare för att det ska finnas någon chans att förslagen förverkligas innan mandatperioden är slut. 

Utredaren Eva Nordström leder den utredning som undersöker förslag för hur det kan bli lättare för förstagångsköpare att träda in på bostadsmarknaden. Nordström har tidigare berättat att förslagen kommer att fokusera på att få bort användandet av blancolån till insatsen. I stället ska staten gå in med ett stödlån som ska täcka delar av de tvingade 15 procenten av insatsen. Troligtvis kommer utredningen att innehålla fler intressanta förslag.
 

Skapad 23 september 2021
Uppdaterad 24 februari 2023
Unga på bostadsmarknaden Bostadspolitik