Flyttlasset går tidigt för svenska ungdomar
Nyhet Bransch 21 september 2023

Flyttlasset går tidigt för svenska ungdomar

Genomsnittsåldern för att flytta hemifrån är 26,4 år i EU enligt statistik från Eurostat. Sverige har den näst lägsta genomsnittsåldern, men trenden går åt fel håll. Idag är svenska ungdomar i genomsnitt 1,5 år äldre när de lämnar föräldrahemmet jämfört med för tio år sedan.

Den högsta genomsnittsåldern för att flytta hemifrån har Kroatien (33,4 år). De lägsta genomsnittsåldrarna har nordiska länder som Finland (21,3 år), Sverige (21,4 år), Danmark (21,7 år) och Estland (22,7 år).  

Europeiska ungdomar är i genomsnitt 26,4 år när de lämnar föräldrahemmet. Genomsnittsåldern har blivit högre i drygt hälften av medlemsländerna under de senaste tio åren. Kroatien, Grekland och Spanien hör till länderna som står för den största åldershöjningen. För tio år sedan hade Sverige den lägsta genomsnittsåldern på 19,9 år men idag är svenska ungdomar i genomsnitt 1,5 år äldre när de flyttar hemifrån.  

Statistiken visar också att män lämnar föräldrahemmet senare än kvinnor. Män flyttar i genomsnitt hemifrån vid 27,3 års ålder medan motsvarande siffra för kvinnor är 25,4 år. Åldersskillnaden mellan könen observerades i samtliga EU-länder. Män flyttar också i genomsnitt hemifrån efter 30 års ålder i nio EU-länder.  

Att svenska ungdomar idag är äldre när de flyttar hemifrån jämfört med för tio år sedan visar på ett fortsatt stort behov av åtgärder som underlättar ungdomars inträde på bostadsmarknaden.

Bar chart: young people leaving the parental home, 2022 (estimated average age in years; men and women)

Om du vill veta mer finns data på Eurostats hemsida

Cecilia Nilsson 
Bostadspolitisk analytiker Mäklarsamfundet

Skapad 21 september 2023
Uppdaterad 21 september 2023
Unga på bostadsmarknaden