Unga stängs ute på grund av amorteringskraven
Nyhet Press/Opinion 20 maj 2021

SBAB: 23000 unga stängs ute på grund av amorteringskraven

Robert Boije, chefsekonom på SBAB, har undersökt tröskeleffekterna in till bostadsmarknaden som amorteringskraven innebär för ungdomar i Stockholm och Göteborg. Resultaten presenterar han i en debattartikel i Dagens Nyheter. Lägre låne-kalkylräntor och lättare amorteringskrav är två av de lösningar som han föreslår för att fler unga ska kunna köpa en bostad.

Amorteringskrav har varit ett hett ämne i bostadsdebatten under året. De som stödjer kraven lutar sig mot argument om att hushållens skulder innebär en stor risk för Sveriges ekonomi. 

Motståndarna till amorteringskravens utformning är olika och har därmed olika lösningsförslag. De mest radikala vill avskaffa amorteringskraven helt. De brukar hävda att det sker en naturlig urholkning av lån genom inflation. Då är amortering ett tvingat sparande som varken är nödvändigt eller gynnar ekonomin. 

En andra linje är att sänka eller differentiera amorteringskraven så att förstagångsköpare inte drabbas av lika höga tröskeleffekter när de ska ta sitt första bostadslån. Här finns det olika förslag. Ett förslag är att unga och förstagångsköpare inte ska behöva amortera under en första tid, andra förslag innefattar individuella amorteringsplaner och det finns ytterligare förslag om att amorteringar inte borde räknas med när bankerna gör sina kvar att leva på-kalkyler. Dessa förslag är utformade särskilt så att fler ska ges möjlighet att sänka sina boendekostnader genom att köpa en bostad.

Åter till SBAB:s rapport. Det redovisas i rapporten att nuvarande forskningsläge är tydligt med att amorteringskrav inte påverkar hushållenskonsumtion effektivt över tid. Däremot så bidrar amorteringskrav med tillväxten av blancolån (lån utan säkerhet) som blivit allt vanligare för att finansiera delar av bostadsköp. 

Ytterligare effekter som Boije uppmärksammar är att andelen medlåntagare ökat kraftigt till följd av hårda kreditregler. Något som tenderar att öka ekonomiska klyftor i samhället och som gör yngre vuxna mer beroende av sina föräldrar. Utöver detta har amorteringskravet också inneburit att boendekostnaderna är flera tusenlappar i månaden dyrare i Göteborg och Stockholm än vad de hade varit om inte amorteringskraven fanns. 

Sammanfattat är det tydligt att SBAB:S rapport visar att amorteringskraven innebär en stor skada för många av de som är svagast på bostadsmarknaden. 23000 unga stängs ute av amorteringskrav från Finansinspektionen, och ytterligare 25000 unga stängs ute jämfört med om ungas bostadslån hade varit amorteringsfria. Och det bara räknat de som redan bor i Stockholm och Göteborg.

Det är uppenbart att amorteringskraven behöver reformeras. Något som partier som exempelvis Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har förslag på. Problemet är att partierna inte tycks ense om samma lösningsförslag, men det positiva är att det delvis finns en gemensam problembild. Nästa regering måste formulera ett svar och våga ifrågasätta Finansinspektionens hårda och begränsande kreditregleringar.
 

Skapad 20 maj 2021
Uppdaterad 24 februari 2023
Amorteringskrav Unga på bostadsmarknaden