Jonas Rosén
Nyhet Press/Opinion 20 oktober 2022

Blixtutredningen en parentes - riksdagen har initiativet

Nyligen presenterades Finansinspektionens snabbutredning av bolånetakets och amorteringskravets konsekvenser. Slutsatserna var väntade. Nu krävs en oberoende och grundlig utredning med konkreta reformförslag, som sänker trösklarna utan att riskera den finansiella stabiliteten.

Mitt i valrörelsens slutspurt gav den avgående regeringen Finansinspektionen (FI) i uppdrag att blixtutreda hur bolånetaket och amorteringskraven kan bidra till att minska riskerna för högt skuldsatta hushåll i både låg- och högkonjunktur. Särskilt fokus skulle läggas på åtgärdernas konsekvenser för hushåll med lägre inkomster och olika gruppers möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. I förra veckan presenterades utredningen. Slutsatserna var väntade.

- Att Finansinspektionen skulle kritisera och vilja reformera åtgärder som de själva infört och sedan dess ivrigt försvarat var det nog ingen som trodde. Det behövs en oberoende, bred och grundlig utredning av de statliga kreditrestriktionernas konsekvenser, och det behövs reformer som gör det möjligt för fler att äga sitt boende utan att riskera vår ekonomiska motståndskraft, säger Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet.

Finansinspektionens inställning till tillfälliga eller permanenta förändringar i amorteringskraven gav Erik Thedéen uttryck för redan i Ekots lördagsintervju, som sändes den 8 oktober. Thedéen menade där att det skulle motverka penningpolitikens försök att kyla ned ekonomin och att finanspolitiken har bättre verktyg om man vill stötta hushållen med lägst marginaler.

-I nuläget finns det majoritet i riksdagen för en förändring av amorteringskraven. Det är hög tid att politiken tar tillbaka initiativet i bostadsmarknadsfrågorna och ger konsumenterna tydliga och långsiktigt sunda spelregler, fortsätter Jonas Rosén.
 

Skapad 20 oktober 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Amorteringskrav Bostadspolitik