Finansinspektionen vill göra det billigare att säga upp bundet bostadslån
Nyhet Press/Opinion 10 mars 2022

Finansinspektionen vill göra det billigare att säga upp bundet bostadslån

Ränteskillnadsersättningen gör det dyrt för många som har bunden ränta och vill flytta till en ny bostad. Nu föreslår Finansinspektionen att ränteskillnadsersättningen ska minska för att bättre spegla bankernas faktiska kostnader vid uppsagt lån. Mäklarsamfundet välkomnar förslaget.

När ett bostadslån betalas av i förtid riskerar den som betalar av att få betala ersättning till banken som ska täcka bankens uteblivna ränteintäkter; så kallad ränteskillnadsersättning. Från bankens perspektiv kan det vara rimligt att få ersättning för uteblivna ränteintäkter. Samtidigt finns det banker som missbrukar systemet och låser in ovetande bostadskonsumenter i lånelösningar med flera olika bindningstider. Konsekvensen av att ha olika bindningstid på sina lån är att det är svårt för kunden att flytta eller omförhandla lånet utan att behöva betala ränteskillnadsersättning på något av lånen. 

Nu har Finansinspektionen öppnat upp för att reformera ränteskillnadsersättningen så att systemet blir mer rättvist. I en debattartikel i Expressen (28/2) argumenterar Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen att nuvarande system gynnar bankerna genom att ersätta dem för kostnader som de egentligen inte har. 

Det ska vara enkelt och tryggt att flytta. Därför välkomnar Mäklarsamfundet förslaget att se över ränteskillnadsersättningen. Dels skulle en översyn kunna stoppa banker från att använda ohederliga bolånelösningar mot sina kunder, dels skulle det göra det lättare för många med bunden ränta att flytta när de behöver det. 

Det ska aldrig straffa sig att betala tillbaka sina lån. Den som behöver flytta eller som vill minska sin skuld ska också ha den rättigheten, utan att för den skull bli bestraffad för att denne skulle vara en sämre bankkund. Det är dags att reformera systemet med ränteskillnadsersättning.

André Nilsson
Näringspolitisk expert Mäklarsamfundet
 

Skapad 10 mars 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Ekonomi Bostadspolitik