Stefan Ingves
Nyhet Bransch 5 maj 2022

Reporäntan på plus för första gången på åtta år

Riksbanken har nu höjt reporäntan till 0,25 procent efter en lång tid av nollränta. Höjningen var väntad och marknadens förväntningar är att räntan fortsätter att höjas successivt under året. Inflationen ses som den största anledningen, trots att den anses övergående.

Riksbanken har länge fått försvara varför Sverige legat kvar på nollräntenivåer samtidigt som många andra länder haft positiv ränta. Konsekvenserna för den låga räntan har bland annat inneburit ökad inflation och urholkad köpkraft för den som får sin lön i SEK. Den framtida räntebanan som Riksbanken har annonserat tyder på kommande höjningar på upp emot 2,0 procentenheter de kommande tre åren. 

Utöver räntehöjningen så kommer Riksbanken också att sluta köpa statsskuldväxlar och krymper sin balansräkning under året, genom att köpa mindre belopp obligationer än vad som förfaller. 

Huruvida räntan kommer få någon större effekt på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden är oklart. Många har rörlig ränta i Sverige och kommer att få se sin boendekostnad öka, samtidigt är det kalkylräntorna (som nu ligger på nästan 7 procent) som avgör kreditgivningen vid nya lån, inte befintlig utlåningsränta från banken. Arbetsmarknaden väntas ligga kvar på en arbetslöshet runt 7,5 procent. 

André Nilsson
Näringspolitisk expert Mäklarsamfundet
 

Skapad 5 maj 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Ekonomi