Cecilia Beck-Friis
Nyhet Bransch 22 april 2021

Cecilia Beck-Friis: ”Vi är stolta över att ha Mäklarsamfundet med oss på Hemnets fortsatta resa”

För en tid sedan kom nyheten att Hemnet ska börsnoteras. Anders Edmark, Mäklarsamfundets styrelseordförande, kommenterade det så här: ”Mäklarsamfundet har varit en del av Hemnets resa från allra första början och vi ser fram emot att fortsätta vårt nära partnerskap och skapa värde för den svenska bostadsmarknaden tillsammans med Hemnet i bolagets nästa viktiga steg." Här delar Hemnets VD Cecilia Beck-Friis med sig av några reflektioner inför den stundande noteringen.

Den 27 april skriver vi ett nytt kapitel i Hemnets historia när vi noterar våra aktier på Nasdaq Stockholm. Vi har under många år arbetat för att bolaget ska möta de krav som ställs på ett publikt bolag. Det har vi gjort eftersom våra ägare och vi som bolag anser att det är ett bra sätt att styra ett företag av Hemnets storlek och betydelse. Att notera ett bolag kräver mycket hårt arbete, och att Hemnet mäter upp till börsens höga krav är en kvalitetsstämpel. Det är ett fint bolag vi nu gör publikt, ett bolag vi har byggt tillsammans med branschen och Mäklarsamfundet. 

Fastighetsmäklarna har varit en del av Hemnet från allra första början och utgör en viktig del av vår historia och vår framgång. Därför är fastighetsmäklarna våra i särklass viktigaste partners. På Hemnet har det alltid funnits krav på att bostäder som annonseras förmedlas av en registrerad fastighetsmäklare. Detta har lett till en genomgående mycket hög kvalitet på annonserna på Hemnet, ett av huvudskälen till att så många tycker om att besöka oss. Även delar av Hemnets affärsmodell utgår ifrån våra starka relationer med fastighetsmäklarna. Att det är bostadssäljaren som betalar för annonsen, och att ersättning och provision för arbetet med annonsen går tillbaka till fastighetsmäklarkontoret, är en unik modell och finns oss veterligen inte hos någon annan bostadsplattform i världen. 

Vid en internationell utblick blir det även tydligt vilken hög nivå svenska bostadsannonser håller, liksom att vi har en mycket väl fungerande marknad för att köpa och sälja bostäder. I genomsnitt säljs en bostad idag efter runt tre veckor i Sverige – en kort tid för en så viktig privatekonomisk affär. Att vi har en så effektiv bostadsmarknad har förstås många anledningar. En av dem är att Sverige har en mycket professionell och högutbildad mäklarkår. En annan är att vi tillsammans har gjort det enklare för bostadsmarknaden att samlas på en och samma plats på Hemnet, vilket ger bättre förutsättningar för en effektiv och transparent bostadsmarknad. Det ska vi vara stolta över. 

Mäklarsamfundet kommer vara en av Hemnets största ägare även efter börsnoteringen. Vi är väldigt glada över den långsiktighet med vilken Mäklarsamfundet ser på sitt ägande i Hemnet, det är en viktig komponent för vårt fortsatta samarbete med Sveriges fastighetsmäklare. Vi hoppas också att många fastighetsmäklare själva är intresserade av att bli aktieägare i Hemnet. Det är ett stort intresse kring Hemnets notering, och som vid alla börsnoteringar går det inte att garantera att alla får den tilldelning man önskat. Däremot kommer vi om möjligt särskilt beakta dig som är registrerad fastighetsmäklare enligt FMIs register per den 8 april 2021 vid tilldelningen av aktier. När du tecknar dig för aktier genom Nordnet, kommer du automatiskt flaggas i tilldelningen - förutsatt att du var registrerad hos FMI vid detta datum. 

Vi ser fram mycket fram emot att fortsätta vårt arbete med att skapa en effektiv, transparent och rörlig bostadsmarknad tillsammans med branschen liksom med befintliga och nya aktieägare. 

Cecilia Beck-Friis
Vd, Hemnet Group AB (publ)

ps. om du är nyfiken och vill följa med i noteringen av Hemnet, följ utvecklingen på vår nya företagshemsida www.hemnetgroup.se/borsnotering

Skapad 22 april 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Branschen Ekonomi