Hur länge stannar svenska fastighetsmäklare i yrket?
Nyhet Bransch 25 augusti 2022

Martin Ahlenius: ”Där är branschens och medias bild fel”

Hur länge stannar svenska fastighetsmäklare i yrket? Det har Martin Ahlenius, doktorand på Högskolan i Gävle, undersökt i en studie som nyligen publicerats. Vi har pratat med honom om studien och dess överraskande resultat.

Du ingår i en forskargrupp som har undersökt hur länge fastighetsmäklare stannar i yrket, och er artikel har nyligen blivit publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Vad är era slutsatser?

Svenska fastighetsmäklare är kvar i yrket betydligt längre än vad branschen och media har trott. Det tar till exempel 8 år innan hälften av mäklarna avregistrerar sig. Det verkar också som att svenska mäklare är kvar längre i yrket än vad tex amerikanska mäklare är. 

Är 8 år mycket eller lite i sammanhanget?

Det finns få, om ens några, kohortstudier gjorda bland jämförbara yrken vilket gör det svårt att göra korrekta jämförelser.

Varför är det ett relevant ämne att undersöka? 

Ämnet är intressant och relevant av flera anledningar och för flera aktörer. Att mäklare slutar är problematiskt för mäklarföretag eftersom kunskap försvinner och kunders lojalitet kan ligga hos mäklaren som slutar och inte företaget. Det finns alltså en risk att konkurrerande mäklarföretag får framtida affärer när mäklare slutar. Det är också relevant för blivande mäklare, lärosäten och media att veta hur livscykeln i yrket ser ut eftersom en uppfattning om en kort livscykel har en negativ effekt på yrkesrollens status.

Kom du fram till något som överraskade dig?

Hur länge svenska mäklare stannar kvar i yrket beror delvis på vilket år de började jobba men är också tydligt beroende av kön. Båda dessa slutsatser är intressanta och bör undersökas vidare.

När Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) beslutade om nya utbildningskrav för fastighetsmäklare anförde man bland annat som argument att det skulle leda till att färre lämnar branschen efter kort tid. Går det att säga något om det med din studie som grund? 

Egentligen inte eftersom studien enbart beskriver hur länge svenska mäklare stannar i yrket. Studien fokuserar alltså inte på orsakerna till att de slutar. Svenska mäklare är redan välutbildade i internationell jämförelse. Det ökade svenska utbildningskravet kan leda till att färre utbildar sig till mäklare vilket såklart minskar konkurrensen bland befintliga mäklare, givet att det totala antalet bostadsaffärer som görs per år förefaller vara ganska konstant över tid.  Men frågan är om inte minskad konkurrens främst gynnar etablerade mäklare jämfört med nyutexaminerade. Det är tveksamt om ett år till av utbildning per automatik kommer göra en nyutexaminerad mäklare mer attraktiv i kundens ögon jämfört med en erfaren mäklare med två års utbildning. Om jag skulle spekulera så tror jag att det är förhållandet mellan antalet svenska mäklare och det totala antalet affärer som görs på ett år som är det största problemet. I alla fall den största anledningen till att det är ekonomiskt tufft för många. Att branschen fördubblat sin omsättning på relativt kort tid gynnar ju främst de mäklare som gör många affärer och de företag/organisationer som de mäklarna är knutna till.

Väcker din studie nya frågor som man skulle kunna undersöka vidare? Vad i så fall?

Studien har väckt ett flertal frågor. Vi vet sedan tidigare att det finns regionala skillnader mellan hur mäklare mår i landet. En fråga som väckts i vår forskargrupp är om var i landet man är verksam även påverkar hur länge man är kvar i yrket. En annan fråga som kommit upp är hur länge mäklare stannar kvar i ett företag/organisation i jämförelse med hur länge de stannar kvar i yrket. Det skulle kunna vara så att bilden av att många mäklare blir kortvariga i yrket egentligen är en feltolkning som baserats på att många mäklare blir kortvariga på ett mäklarföretag/inom en organisation. Den svenska mäklarrollen skiljer sig väsentligt åt från mäklarrollen i många andra länder. I en kommande studie kommer vi därför att jämföra svenska och portugisiska mäklare.

Till studien 

Skapad 25 augusti 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Fastighetsmäklare Branschen Forskning