Björn Wellhagen
Nyhet Press/Opinion 16 november 2018

”En strid på kniven”

Som vi tidigare har berättat i nyhetsbrevet har DN i en serie artiklar rapporterat om villkoren och ekonomin i mäklarbranschen. Tidigare i veckan medverkade Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen i en intervju om den tuffa konkurrensen, startavgifter och hur antalet affärer ska öka.

<< Tillbaka till nyhetsbrev

Finns det en överetablering på den svenska mäklarmarknaden? Eller är det snarare antalet affärer som är för få? Detta och flera andra frågor togs upp i Björn Wellhagens intervju med Dagens Nyheter i veckan.

Att rörligheten på den svenska bostadsmarknaden är för låg är idag ett faktum som få bestrider. De senaste två decennierna har antalet affärer varit relativt konstant, trots stor befolkningsökning. Det får konsekvenser för unga vuxnas möjligheter att lämna familjehemmet och påbörja vuxenlivet på riktigt. Det gör det svårare att flytta dit jobben finns, vilket hämmar tillväxten. Samtidigt som antalet affärer varit på ungefär samma nivå en längre tid så har antalet mäklare ökat stadigt. Resultatet är tuff konkurrens och, för de allra flesta, en vardag långt bortom de guld och gröna skogar som många tycks tro är ett naturtillstånd i branschen. Ökad rörlighet är ett allmänintresse, inte ett särintresse. Men det är inte heller en hemlighet att det som skulle gynna såväl individer som samhällsekonomin också skulle vara bra för mäklarbranschen.  Björn Wellhagen satte fingret på problematiken när han i DN kommenterade att:

– Vi vet att folk vill flytta, men av olika anledningar kan de inte det. Kan man ta bort de trösklar som finns kan man underlätta för mäklare i branschen.

Då handlar det om att genomföra sådana reformer som återfinns i Mäklarsamfundets bostadspolitiska program, med förändring av reavinstskatten, ränteavdragen och åtgärder riktade mot yngre för att öka deras möjlighet att ta klivet in på bostadsmarknaden.

Läs intervjun med Björn här

Skapad 16 november 2018
Uppdaterad 14 mars 2023
Media Branschen