Mäklarsamfundets trygghetsprogram
Nyhet Bransch 22 februari 2023

Mäklarsamfundets trygghetsprogram

Trygghet är avgörande för att säljare och köpare ska känna förtroende för bostadsmarknaden och vilja genomföra ett bostadsbyte. Eftersom en fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för näringslivets kompetensförsörjning är det i förlängningen en fråga för hela samhällsekonomin. Vi har idag ett effektivt konsumentskydd, som garanterar bostadskonsumentens grundtrygghet, men det behövs mer. I Mäklarsamfundets trygghetsprogram samlar vi tio förslag för en tryggare bostadsmarknad.
Skapad 22 februari 2023
Uppdaterad 22 februari 2023
Branschen Bostadspolitik Rapporter