Rapporter

Svenska boendepreferenser

Nyhet

Så vill svenskarna bo

Välkommen till Mäklarsamfundets rapportlansering och panelsamtal om svenska boendepreferenser.Webbinariet sänds via Zoom. Anmäl dig här.Datum: torsdagen den 18 aprilTid: 10.00-11.00Plats: Digitalt...
View full page
Mäklarsamfundets branschrapport 2023

Nyhet

Mäklarsamfundets branschrapport 2023

Till rapportenFör ytterligare information kontakta:Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschefjoakim.lusensky@maklarsamfundet.se, 073-380 72...
View full page
Cecilia Nilsson

Nyhet

Fem snabba frågor om Mäklarsamfundets nya rapport

Vad handlar rapporten om?Rapporten kartlägger likheter och skillnader mellan de nordiska ländernas bostadspolitik, bostadsmarknader, trösklar till det ägda boendet, stöd till förstagångsköpare och...
View full page
Seniorers ekonomi

Nyhet

Så påverkas seniorers ekonomi av en villaförsäljning

I en ny rapport, med beräkningar genomförda av konsultföretaget Juni Strategi och Analys, redogör Mäklarsamfundet för hur villaboende seniorers ekonomiska förutsättningar påverkas av en...
View full page
Bostadspriserna under hösten

Nyhet

Bostadspriserna under hösten – enligt fastighetsmäklarna

Inför varje nytt kvartal genomför vi en undersökning bland våra medlemmar om hur man tror att bostadspriserna, försäljningstiderna, utbudet och efterfrågan kommer att utvecklas under kvartalet. I...
View full page
Joakim Lusensky, André Nilsson

Nyhet

Ny rapport från Mäklarsamfundet ger ringar på vattnet

“Prisfall och köpkraft på bostadsmarknaden: Ger prisfallet lägre trösklar in på bostadsmarknaden?” – så heter Mäklarsamfundets senaste rapport, som är skriven med underlag från analysföretaget...
View full page
Mäklarinsikt

Nyhet

Majoriteten tror på oförändrade priser under tredje kvartalet

Till rapporten
View full page
Flyttskatter

Nyhet

Ny rapport: Sverige behöver en bostadsskattereform

I rapporten “Sverige - flyttskatternas land” har Mäklarsamfundet sammanställt data och analyser för att jämföra flyttskatter mellan medlemsländerna i Europeiska unionen och till viss del mellan...
View full page
Norrland

Nyhet

Mäklarsamfundets rapport inspirerar till politiska förslag i Norrlandskommuner

Hissnande industriinvesteringar kommer att omvandla hela samhällen när nya företag och fabriker ska anställa tiotusentals nya medarbetare i norra Norrland. Mäklarsamfundet har i rapporten Den stora...
View full page
Den stora bostadsutmaningen i norra Norrland

Nyhet

Panelsamtal: Den stora bostadsutmaningen i norra Norrland

Mäklarsamfundet bjuder in Erik Simonsson (Juni Strategi och Analys) som fått i uppdrag att undersöka frågan, till ett panelsamtal om den nya rapporten ”Den stora bostadsutmaningen”. Han reder...
View full page
Den stora bostadsutmaningen

Nyhet

Ny rapport - Den stora bostadsutmaningen

Till rapporten
View full page
Jonas Rosén

Nyhet

Jonas Rosén: ”Så gör vi bostadsmarknaden (ännu) tryggare”

Varför behövs ett trygghetsprogram? - Bra fråga. Grundtryggheten på den svenska bostadsmarknaden är ju stark. Samtidigt är trygghet en grundförutsättning för att köpare ska våga och vilja agera på...
View full page
Mäklarsamfundets trygghetsprogram

Nyhet

Mäklarsamfundets trygghetsprogram

Till trygghetsprogrammet
View full page
Fakta och nyckeltal om fastighetsmäklarbranschen

Nyhet

Fakta och nyckeltal om fastighetsmäklarbranschen 2022

Till rapporten
View full page
Jonas Rosén

Nyhet

Ny prognos: Priserna fortsätter nedåt, men villorna står emot bättre

I den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt får Mäklarsamfundets medlemmar svara på frågor om utvecklingen på sin lokala marknad. Inför det fjärde kvartalet 2022 har 827 fastighetsmäklare över...
View full page
Mäklarinsikt nr 4 2022

Nyhet

Ny prognos: Priserna fortsätter nedåt, men villorna står emot bättre

Till rapporten
View full page
50 förslag för en mer hållbar bostadsmarknad

Nyhet

50 förslag för en mer hållbar bostadsmarknad - Mäklarsamfundets nya reformprogram

Mäklarsamfundets reformprogram visar vägen till en mer hållbar och inkluderande bostadsmarknad genom djupgående analys, beräkningar och femtio offensiva förslag för att: nå nettonollutsläpp, öppna...
View full page
Optimism om bostadsmarknaden trots osäker omvärld

Nyhet

Ny prognos - Optimism om bostadsmarknaden trots osäker omvärld

I den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt får Mäklarsamfundets medlemmar svara på frågor om utvecklingen på sin lokala marknad. Inför det andra kvartalet 2022 har 748 fastighetsmäklare över hela...
View full page
Mäklarinsikt nr 2 2022

Nyhet

Optimism om bostadsmarknaden trots osäker omvärld

Läs mer
View full page
Stämpelskatten

Nyhet

Ny rapport - Rekordökning av stämpelskatten stoppar småhusdrömmar

Till rapporten
View full page
Mäklarinsikt nr 1 2022

Nyhet

Så blir första kvartalet på bostadsmarknaden

Läs rapporten här.
View full page
Fakta & Nyckeltal - Mäklarsamfundets branschrapport 2021

Nyhet

Fakta & Nyckeltal - Mäklarsamfundets branschrapport 2021

Till rapporten
View full page
Så kan trösklarna till småhusmarknaden sänkas

Nyhet

Så kan trösklarna till småhusmarknaden sänkas

Läs mer  
View full page
Villadrömmen som sprack - Ny rapport från Mäklarsamfundet

Nyhet

Villadrömmen som sprack - Ny rapport från Mäklarsamfundet

Till rapporten  
View full page
Rörligheten i det svenska villabeståndet

Nyhet

Ny rapport - Rörligheten i det svenska villabeståndet

Till rapporten
View full page