Rapporter

Norrland

Nyhet

Mäklarsamfundets rapport inspirerar till politiska förslag i Norrlandskommuner

Hissnande industriinvesteringar kommer att omvandla hela samhällen när nya företag och fabriker ska anställa tiotusentals nya medarbetare i norra Norrland. Mäklarsamfundet har i rapporten Den stora...
View full page
Den stora bostadsutmaningen i norra Norrland

Nyhet

Panelsamtal: Den stora bostadsutmaningen i norra Norrland

Mäklarsamfundet bjuder in Erik Simonsson (Juni Strategi och Analys) som fått i uppdrag att undersöka frågan, till ett panelsamtal om den nya rapporten ”Den stora bostadsutmaningen”. Han reder...
View full page
Den stora bostadsutmaningen

Nyhet

Ny rapport - Den stora bostadsutmaningen

Till rapporten
View full page
Jonas Rosén

Nyhet

Jonas Rosén: ”Så gör vi bostadsmarknaden (ännu) tryggare”

Varför behövs ett trygghetsprogram? - Bra fråga. Grundtryggheten på den svenska bostadsmarknaden är ju stark. Samtidigt är trygghet en grundförutsättning för att köpare ska våga och vilja agera på...
View full page
Mäklarsamfundets trygghetsprogram

Nyhet

Mäklarsamfundets trygghetsprogram

Till trygghetsprogrammet
View full page
Fakta och nyckeltal om fastighetsmäklarbranschen

Nyhet

Fakta och nyckeltal om fastighetsmäklarbranschen 2022

Till rapporten
View full page
Jonas Rosén

Nyhet

Ny prognos: Priserna fortsätter nedåt, men villorna står emot bättre

I den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt får Mäklarsamfundets medlemmar svara på frågor om utvecklingen på sin lokala marknad. Inför det fjärde kvartalet 2022 har 827 fastighetsmäklare över...
View full page
Mäklarinsikt nr 4 2022

Nyhet

Ny prognos: Priserna fortsätter nedåt, men villorna står emot bättre

Till rapporten
View full page
50 förslag för en mer hållbar bostadsmarknad

Nyhet

50 förslag för en mer hållbar bostadsmarknad - Mäklarsamfundets nya reformprogram

Mäklarsamfundets reformprogram visar vägen till en mer hållbar och inkluderande bostadsmarknad genom djupgående analys, beräkningar och femtio offensiva förslag för att: nå nettonollutsläpp, öppna...
View full page
Optimism om bostadsmarknaden trots osäker omvärld

Nyhet

Ny prognos - Optimism om bostadsmarknaden trots osäker omvärld

I den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt får Mäklarsamfundets medlemmar svara på frågor om utvecklingen på sin lokala marknad. Inför det andra kvartalet 2022 har 748 fastighetsmäklare över hela...
View full page
Mäklarinsikt nr 2 2022

Nyhet

Optimism om bostadsmarknaden trots osäker omvärld

Läs mer
View full page
Stämpelskatten

Nyhet

Ny rapport - Rekordökning av stämpelskatten stoppar småhusdrömmar

Till rapporten
View full page
Mäklarinsikt nr 1 2022

Nyhet

Så blir första kvartalet på bostadsmarknaden

Läs rapporten här.
View full page
Fakta & Nyckeltal - Mäklarsamfundets branschrapport 2021

Nyhet

Fakta & Nyckeltal - Mäklarsamfundets branschrapport 2021

Till rapporten
View full page
Så kan trösklarna till småhusmarknaden sänkas

Nyhet

Så kan trösklarna till småhusmarknaden sänkas

Läs mer  
View full page
Villadrömmen som sprack - Ny rapport från Mäklarsamfundet

Nyhet

Villadrömmen som sprack - Ny rapport från Mäklarsamfundet

Till rapporten  
View full page
Rörligheten i det svenska villabeståndet

Nyhet

Ny rapport - Rörligheten i det svenska villabeståndet

Till rapporten
View full page
Villaboende seniorers boendepreferenser

Nyhet

Ny rapport - Äldres bostadsdrömmar

Undersökningen bestod av en studie med drygt 1 000 respondenter 70 år eller äldre, utförd av WSP. 84 procent av respondenterna behövde kunna flytta till en trea eller större, och bara 8 procent kan...
View full page
Trender som formar framtidens bostadsmarknad

Nyhet

Du sköna nya värld

Bostadsmarknaden står inför stora och genomgripande förändringar de kommande åren. Klimatförändringar, socioekonomiska klyftor och nya värderingar kommer med stor sannolikhet att föra marknaden i nya...
View full page
Småhusboomen fortsätter resten av våren

Nyhet

Ny prognos – småhusboomen fortsätter resten av våren

Läs prognosen och vad Mäklarsamfundets vd, Björn Wellhagen, har att säga om utvecklingen i vårt...
View full page
Småhusboomen fortsätter resten av våren

Nyhet

Ny prognos – småhusboomen fortsätter resten av våren

Läs rapporten här!
View full page
Allt svårare för vanliga löntagare i flera delar av landet att köpa en bostad

Nyhet

Brustna drömmar – en fråga som väcker intresse

Tidningar som Expressen och Göteborgs-Posten uppmärksammade i förra veckan Mäklarsamfundets senaste rapport Brustna drömmar, där Mäklarsamfundet undersökt var olika konstellationer av löntagare i...
View full page
Ny rapport - Var kan samhällsbärarna köpa bostad?

Nyhet

Ny rapport - Var kan samhällsbärarna köpa bostad?

Till rapporten
View full page
Fakta & Nyckeltal om fastighetsmäklarbranschen

Nyhet

Branschrapporten 2020  - Fakta & Nyckeltal om fastighetsmäklarbranschen

Den årliga branschrapporten Fakta & Nyckeltal bygger bland annat på medlemsundersökningar och officiell statistik från olika myndigheter.I mellandagarna skrev Dagens Industri om vår...
View full page
Små marknadseffekter av amorteringslättnad

Nyhet

Ny rapport från Mäklarsamfundet: Undantagstillstånd

Mäklarsamfundet har undersökt om och i så fall hur det tillfälliga undantaget i amorteringsreglerna har påverkat bostadsmarknaden. Nästan hälften av de svarande menar att påverkan är liten eller...
View full page