Bostadspriserna under hösten
Nyhet Press/Opinion 5 oktober 2023

Bostadspriserna under hösten – enligt fastighetsmäklarna

Mäklarsamfundets kvartalsvisa rapport Mäklarinsikt har nyligen släppts och uppmärksammats i Dagens Industri. “Mycket talar för fortsatt stabil prisutveckling på de flesta marknader”, säger Mäklarsamfundets analys- och kommunikationschef Joakim Lusensky.

Inför varje nytt kvartal genomför vi en undersökning bland våra medlemmar om hur man tror att bostadspriserna, försäljningstiderna, utbudet och efterfrågan kommer att utvecklas under kvartalet. I veckan släppte vi en ny Mäklarinsikt, som ger en delad bild om hösten. 

54 procent tror att bostadsrättspriserna förblir oförändrade medan 42 procent tror på sjunkande priser under det fjärde kvartalet, en ökning från föregående kvartal. 

På villamarknaden tror 64 procent på oförändrade småhuspriser, men det är 17 procent fler fastighetsmäklare som tror på fallande priser under hösten jämfört med undersökningen som vi gjorde i våras. 

”Signalerna är blandade. Mycket talar för fortsatt stabil prisutveckling på de flesta marknader. Det som talar emot är främst ytterligare räntehöjningar och ett stort utbud. Det speglas i att en växande andel fastighetsmäklare tror att priserna backar under årets sista månader”, säger Joakim Lusensky, Mäklarsamfundets analys- och kommunikationschef.

Till rapporten

Skapad 5 oktober 2023
Uppdaterad 5 oktober 2023
Rapporter Bostadspriser Bostadspolitik