Exkluderande bostadspolitik
Nyhet Press/Opinion 5 maj 2022

”Arbetare borde demonstrera mot den exkluderande bostadspolitiken”

Drömmen om Svenssonlivet i radhus eller villa har blivit allt svårare att förverkliga för arbetarklassen. Levnadsstandarden och arbetsförhållandena har förbättrats avsevärt de senaste decennierna. Ställningen på bostadsmarknaden har däremot försämrats, skriver Mäklarsamfundets näringspolitiska expert André Nilsson på sajten bostadsbubblan den 1 maj.

Bostadspolitikens svek mot arbetarklassen borde uppmärksammas i förstamajtågen, det skriver Mäklarsamfundets näringspolitiska expert André Nilsson på bostadsbubblan den 1 maj.

Exkluderande bostadspolitik har kontinuerligt höjt trösklarna in till bostadsmarknaden. Bostadsmarknaden har blivit en marknad där insiders gynnas på outsiders bekostnad. Samtidigt som trösklarna blivit allt högre för de som vill ta sig in, med orimligt hårda kreditrestriktioner och amorteringskrav som kräver hög lön för att låna, har insiders gynnats genom ränteavdrag och konstgjort låga hyresnivåer för det äldre hyresrättsbeståndet. Att sänka trösklarna in på bostadsmarknaden borde vara ett prioriterat politiskt mål för arbetarklassen, fortsätter André och listar fem förslag för en mer inkluderande bostadsmarknad.

Läs hela artikeln och förslagen här.
 

Skapad 5 maj 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Media Bostadspolitik