Byggandet av småhus
Nyhet Press/Opinion 16 maj 2024

Ny egnahemsrörelse ska öka byggandet av småhus

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson tillsätter Stefan Attefall som egnahemskommissionär med syftet att verka för en ny egnahemsrörelse och långsiktigt öka småhusens andel av nyproduktionen.

Sedan den 1 maj i år är Stefan Attefall tillsatt som egnahemskommissionär, ett uppdrag som innebär att genom kontakter med kommuner, byggaktörer, fastighetsmäklare och banker fördjupa kunskaperna om vad som är gränssättande för byggande av småhus i Sverige i dag. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Egnahemskommissionären ska också sammanföra relevanta aktörer och bidra till att finna avtalslösningar som gör att ett byggande av småhus kommer till stånd, samt i dialog med kommuner och byggaktörer verka för anläggandet av nya trädgårdsstäder.

– Uppdraget handlar dels om att klarlägga orsakerna till småhusens låga andel av nyproduktionen av bostäder, dels aktivt arbeta för att öka småhusbyggandet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Ta del av hela pressmeddelandet här. 

Skapad 16 maj 2024
Uppdaterad 16 maj 2024
Bostadspolitik Nyproduktion