Nyproduktion

Produktivitetskommissionen

Nyhet

Bostadsfrågorna i fokus för Produktivitetskommissionen

För ett år sedan tillsattes en kommission av regeringen för att analysera faktorer som påverkar produktivitetstillväxten och lämna förslag på hur produktiviteten kan höjas i den offentliga sektorn...
View full page
Byggandet av småhus

Nyhet

Ny egnahemsrörelse ska öka byggandet av småhus

Sedan den 1 maj i år är Stefan Attefall tillsatt som egnahemskommissionär, ett uppdrag som innebär att genom kontakter med kommuner, byggaktörer, fastighetsmäklare och banker fördjupa kunskaperna om...
View full page
Förtätning

Nyhet

Förtätning kan bidra till en bättre bostadsmarknad

Den befintliga bebyggelsen begränsas hårt av hur mycket den får förändras, inte minst när det gäller ökad bebyggelse. Samtidigt är efterfrågan på bostäder på obebyggd mark begränsad eftersom läget...
View full page
Daniel Frimark

Nyhet

Tempen på nyproduktionsmarknaden just nu

Vad kan du säga om läget på nyproduktionsmarknaden just nu?Kort sagt är läget hårt just nu. Vi upplever att intresset för nyproduktion är högt och att det egentligen har varit högt hela tiden, men...
View full page
Nyproduktion

Nyhet

63 900 nya lägenheter påbörjades under 2021

Många påbörjade lägenhetsbyggen under 2021, meddelar SCB i en statistiknyhet. I flerbostadshus påbörjades cirka 51 150 lägenheter under året vilket är ungefär 16 procent mer än 2020. Av dessa...
View full page
Skånemarknaden

Nyhet

Svensk Nyproduktion om Skånemarknaden

Svensk Nyproduktion har nyligen presenterat siffror för nyproduktionsmarknaden i Skåne län för december 2021. – 2021 var ett magiskt mäklarår! Som helhet gav marknaden fastighetsmäklarna en...
View full page
Nyproduktion av stora bostäder ger högre rörlighet

Nyhet

Nyproduktion av stora bostäder ger högre rörlighet

Evidens har analyserat effekter av flyttkedjor vid nyproduktion av bostäder i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Syftet har varit att undersöka rörlighetseffekter av olika typer av...
View full page
Nyproduktion

Nyhet

Priserna för nyproducerade flerbostadshus högre än föregående år

Enligt Byggnadsprisindex (BPI) ökade priset på byggnation med drygt 5 procent för flerbostadshus, och drygt 11 procent för gruppbyggda småhus år 2020 jämfört med 2019. Föregående år var ökningen...
View full page
Påbörjade lägenhetsbyggen ökar

Nyhet

Påbörjade lägenhetsbyggen ökar med 25 procent

Statistikmyndigheten SCB har tagit fram en halvårsrapport för påbörjade lägenhetsbyggen 2021 och kan se en rejäl ökning jämfört med förra året. Av de påbörjade lägenheterna finns ungefär 6 800 i...
View full page
Nyproduktion

Nyhet

Svensk Nyproduktion om Stockholmsmarknaden

Svensk Nyproduktion inleder med att beskriva ett år som på många sätt har varit väldigt utmanande men menar också att bostadsmarknaden har varit en av få ljusglimtar då många valt att se över sin...
View full page
Nyproduktionsmarknaden

Nyhet

Ovanligt hög aktivitet på nyproduktionsmarknaden

Svensk Nyproduktion släpper varje månad en uppdatering om det marknadsläge som råder i deras specialiserade gren av branschen. I dagarna kom siffrorna för november månad, som enligt deras...
View full page
Nyproducerade bostäder

Nyhet

Priserna för nyproducerade bostäder lägre än föregående år

Det genomsnittliga totala produktionspriset år 2018 var 41 103 kr per kvadratmeter lägenhetsarea i flerbostadshus i riket som helhet, medan det i Stor-Stockholm låg på 50 503 kr. För gruppbyggda...
View full page
Förmedla nyproducerade bostäder

Nyhet

Förmedling av nyproduktion 13 november

Utbildare: Niklas Rollgard, förbundsjurist Mäklarsamfundet Plats: Mäklarsamfundet i Solna, kursen startar 09.30 och avslutas ca 16.30, kaffe serveras från 09.00. Pris medlemmar: 3 500 kr +...
View full page
Dom nyproduktion

Nyhet

Ny dom -  10 veckors försening räcker för att häva köp

Domen gäller ett projekt i Nacka, där ett par tecknat förhandsavtal på en bostadsrätt för 11 miljoner kronor. Tillträdet skulle ske i januari 2018, men i april hade köparna ännu inte fått flytta in...
View full page
Nyproducerade bostäder

Nyhet

Fördel bostadsutvecklarna i ny dom om nyproduktion

Domen gäller HSB Bostads förening Tollare Strand i Nacka. Köparna ville hoppa av avtalet, efter att det skärpta amorteringskravet införts och deras lånelöfte inte förnyats. Köparnas advokat åberopade...
View full page
Fredrik Aldmo

Nyhet

Praktiska råd vid vidareförsäljning av nyproducerade bostadsrätter

Om en uppdragsgivare kontaktar dig och säger att han eller hon vill sälja vidare en nyproducerad bostadsrätt måste du ställa följande frågor: 1. Är bostadsrätten upplåten med upplåtelseavtal eller...
View full page

Nyhet

Köpklar ska öka kunskapen vid köp av nyproduktion

Utbudet av nyproduktion har under det senaste halvåret ökat till nya rekordnivåer och mäklarna vittnar om en delad marknad för succession och nyproduktion. Detta har i sin tur gjort osäkerheten stor...
View full page

Nyhet

Nyproduktionen minskade under första kvartalet 2018

I flerbostadshus har andelen påbörjade lägenheter minskat med 14 procent under första kvartalet 2018 jämfört med samma period 2017. Även nybyggandet av småhus har minskat jämfört med förra året. 3...
View full page

Nyhet

Prissänkning vid nyproduktion

Om en bostadsrättsförening väljer att sänka priset på nyproducerade bostadsrätter innebär det i praktiken att bostadsrättsföreningens framtida medlemmar kommer att ha betalat en lägre insats och...
View full page

Nyhet

Fel i bostadsrätt vid nyproduktion

Det första du ska tänka på är att köplagen inte är aktuell vid feltvister i samband med upplåtelser, istället är det bostadsrättslagen och avtalslagen som ska tillämpas. Den aktuella regleringen i...
View full page

Nyhet

Försäkring mot prisfall?

Det så kallade trygghetspaketet syftar till att minska köparens risk vid köp av företagets nyproducerade bostäder. Den mest framträdande delen av paketet är en kostnadsfri marknadsgaranti som...
View full page

Nyhet

Nybyggnationen ökade under 2017

I flerbostadshus påbörjades ca 50 750 lägenheter under 2017, vilket är 9 procent fler än under 2016. 51 procent av lägenheterna är hyresrätter. I småhus påbörjades 13 250 lägenheter vilket är...
View full page

Nyhet

Kontraktsbrott vid nyproduktion av bostadsrätt

Skälen till att en förvärvare av en nyproducerad bostadsrätt inte kan eller vill fullfölja sitt förvärv kan variera, det kan handla om skilsmässa, utebliven finansiering, eller det faktum att...
View full page

Nyhet

Nyproduktionen starkare utanför Stockholm

I januari 2017 fanns det 7 554 nyproducerade bostadsrätter till salu på Hemnet. I januari 2018 var motsvarande siffra 12 577, vilket var en ökning på 66 procent. – Utbudet av nyproduktion har...
View full page

Nyhet

Mediefokus på förhandsavtal vid nyproduktion

Mäklarsamfundets rekommendation till medlemmar som förmedlar nyproduktion är att skriva en beräknad tidpunkt för överlåtelse så exakt som det bara är möjligt. Gärna ett exakt datum, och om det inte...
View full page