Nyhet Konsument 15 mars 2018

Försäkring mot prisfall?

I en försiktigare marknad ökar efterfrågan på lösningar för att öka konsumenternas trygghetskänsla och beslutsbenägenhet. Ett exempel är bostadsutvecklaren Aros Bostad som nyligen lanserat ett trygghetspaket med prisfallsgaranti för köp av nyproduktion.

Det så kallade trygghetspaketet syftar till att minska köparens risk vid köp av företagets nyproducerade bostäder. Den mest framträdande delen av paketet är en kostnadsfri marknadsgaranti som ersätter köpare i händelse av prisfall mellan köptillfället och den dag de får tillträde till den nya bostaden. Prisutvecklingen mäts i det här fallet mot Valueguards index, som bygger på Svensk Mäklarstatistiks data. Den så kallade marknadsgarantin försäkrar för prisfall över ett visst antal procent. Liknande produkter lanserades under 2012, men när prisutvecklingen tog fart igen så fanns inte längre något intresse för produkten. Då var det också vissa mäklarföretag som erbjöd liknande lösningar.

En prisfallsförsäkring låter på många sätt som en bra väg för att öka tryggheten framför allt vid köp av nyproduktion. Inte minst är det principiellt riktigt att risken fördelas på fler parter. Idag läggs ju majoriteten av risken på köparen. Samtidigt väcker produkten en del frågor. I teorin borde det till exempel kunna öppna för spekulation i prisnedgångar, likt börsens blankare.

Exakt hur det ska fungera och hur stor efterfrågan på den här och liknande produkter blir återstår att se. Det är hursomhelst glädjande att se att vissa bostadsutvecklare är på tårna med tjänster och erbjudanden för att öka konsumenternas trygghet. 

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef

Skapad 15 mars 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Nyproduktion