Nyhet Press/Opinion 21 december 2017

Skärpt amorteringskrav – vad gäller för nyproduktionen?

Den första mars införs det skärpta amorteringskravet. Finansinspektionen har meddelat att samma regler som vid införandet av det befintliga amorteringskravet ska gälla. Det innebär bland annat att banken kan bevilja undantag om det efter lånet uppstår särskilda skäl, till exempel arbetslöshet eller sjukdom men också för köp av nyproduktion (då tidsbegränsat till max fem år).

Mäklarsamfundet har tidigare larmat om att undantaget för nyproduktion sällan beviljades av banken när det gäller det befintliga amorteringskravet. Nyligen redogjorde Svenska Dagbladet för en enkät ställd till storbankerna, som visar att en majoritet av de som lånar för köp av en nyproducerad bostad ändå amorterar. Tre av de tillfrågade bankerna valde dock att inte svara, ett tecken på hur känslig den här frågan faktiskt är. SBAB uppgav att de beviljar amorteringsfria lån för köp av nyproduktion under förutsättning att låntagaren ansöker om det och har en belåningsgrad under 70 procent.

Ett skärpt amorteringskrav är det sista som nyproduktionsmarknaden behöver. Finansinspektionen pekar på att det är bankerna som ska tolka regelverket. Risken är stor att de flesta vanliga löntagare med genomsnittligt sparkapital inte kommer att undantas, med följden att det blir svårare att efterfråga en nyproducerad bostad. När i princip alla är överens om att vi behöver nyproduktionen och att vi också behöver skapa möjligheter för olika grupper att efterfråga nya bostäder står det klart att detta är helt fel väg att gå.

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef
Mäklarsamfundet

Skapad 21 december 2017
Uppdaterad 22 mars 2023
Amorteringskrav Nyproduktion