Tredubbling av amorteringslättnader
Nyhet Press/Opinion 5 april 2023

Tredubbling av amorteringslättnader sedan i höstas

Antalet hushåll som beviljats undantag från amortering har ökat kraftigt sedan i september förra året enligt statistik från Finansinspektionen. Men även om andelen ökat utgör de bara en procent av de som omfattas av amorteringskravet, skriver Altinget.

Någon amorteringspaus för att stötta hushåll som fått det tufft i de ekonomiskt svåra tiderna har inte blivit av. I stället har regeringen lyft möjligheten att få amorteringsbefrielse. Eller en så kallad amorteringsventil. 

En första delrapport i bolånerapporten för 2022 släpptes i förra veckan. Där konstaterar Finansinspektionen faktiskt att antalet beviljade lättnader ökat väsentligt, skriver Altinget. Under det fjärde kvartalet 2022 beviljades omkring 7500 låntagare amorteringsbefrielse. Det kan jämföras med 2500 beviljade ansökningar för perioden innan. 

Men även om andelen ökat, så utgör de bara en procent av de som omfattas av amorteringskravet.

Läs hela Altingets artikel här.
 

Skapad 5 april 2023
Uppdaterad 5 april 2023
Amorteringskrav Ekonomi