LO
Nyhet Press/Opinion 16 november 2023

LO-ekonomerna: ”Räntevapnet biter inte på dagens svenska inflation”

Riksbanken råder inte över världsmarknadspriser på olja, vete eller gas. Och eftersom inflationen drivs av utbud och inte efterfrågan är höjd ränta i Sverige ingen effektiv strategi, utan hjälper bara till att kväva ekonomin, skriver sju LO-ekonomer på DN:s debattsida.

Att det är tuffare ekonomiska tider än på länge har inte undgått någon – och det beror förstås delvis på de räntehöjningar som används som vapen för att bekämpa inflationen. 

Nu kritiserar sju LO-ekonomer på DN:s debattsida den svenska penningpolitiken och menar att den riskerar att stjälpa snarare än att hjälpa, på grund av att den svenska inflationen enligt dem är utbudsdriven snarare än driven av efterfrågan.  

Med andra ord en inflation som är en direkt effekt av globala utbudsstörningar, prischocker och krig, skriver man och hänvisar till nya beräkningar som stärker tesen.  

“Riksdag och regering måste nu genom finanspolitiken snabbt ta kontroll över situationen för att förhindra en ekonomisk krasch. Finanspolitiken har förutsättningar att snabbt tillföra nödvändig energi till det ekonomiska blodomloppet,” skriver LO-ekonomerna som även manar till en skyndsam sänkning av räntan och föreslår att man överväger fyra särskilda åtgärder för att stimulera ekonomin: 

  • Ett offentligt kreditgivningsprogram med stöd till varje lägenhet eller småhus som börjar byggas. 
  • Statliga resurser till kommuners och regioners välfärd. 
  • Breda ekonomiska lättnader för låg- och medelinkomsttagare, exempelvis höjda barnbidrag. 
  • Ett brett investeringsprogram för att säkra energiförsörjningen i syfte att minska Sveriges sårbarhet för prischocker. 
     

Läs hela debattartikeln här.

Skapad 16 november 2023
Uppdaterad 16 november 2023
Bolån Ekonomi