Finansinspektionen
Nyhet Press/Opinion 21 april 2022

Finansinspektionen vill göra det billigare förtidsinlösa lån

Finansinspektionen har nu hemställt hos regeringen om att göra det billigare att förtidslösa lån, exempelvis när någon med bunden ränta flyttar innan bindningstiden gått ut. Mäklarsamfundet välkomnar förslaget då det skulle underlätta för människor som behöver flytta.

Ränteskillnadsersättningen, som behöver betalas för att lösa ett lån med bunden ränta i förtid, har länge fått kritik för att den hindrar människor från att flytta och att nivån har varit för hög jämfört med bankernas faktiska kostnader. Nu har Finansinspektionen gjort en hemställan hos regeringen om att ändra reglerna för ränteskillnadsersättningen. 

Förändringsförslagen skulle innebära att det blir billigare för den som behöver flytta innan bindningstiden för deras förhandlade räntenivå gått ut. Konkret krävs det en ändring i Konsumentkreditlagen för att förändringen ska kunna genomföras. Hittills har det i allmänhet varit positiva reaktioner på Finansinspektionens förslag. Finansmarknadsminister Max Elger är försiktigt positiv och den nu aktuella startlånsutredningen har föreslagit att politikerna borde gå vidare med Finansinspektionens förslag. 

Det finns många vinster med att sänka ränteskillnadsersättningen. Det skulle bli lättare för människor att flytta när de behöver. Rörligheten på bostadsmarknaden skulle kunna öka och grupper som inte planerat för att flytta men som nu behöver det, exempelvis den som skiljer sig, får större möjlighet att hitta ett bra boende. Förslaget skulle också stärka konsumentskyddet genom att komma runt problemet med att många banker satt i system att försöka få bolånekunder att dela upp lånet i olika delar som läggs på olika bindningstider, ett system som i praktiken gör det omöjligt att flytta utan att få betala en dyr ränteskillnadsersättning till banken. 

Andra effekter av förslaget skulle vara att den finansiella stabiliteten skulle kunna öka på bostadsmarknaden, då fler kan binda sina lån under längre tidsintervall utan att riskera att fastna i sitt boende. Det gör bostadsmarknaden mer motståndskraftig mot makroförändringar som exempelvis höjda räntor. 

Mäklarsamfundet är positiva till Finansinspektionens förslag och hoppas att politikerna nu tar vid och säkerställer att den här förbättringen för konsumenterna på bostadsmarknaden kan bli verklighet. 

André Nilsson
Näringspolitisk expert Mäklarsamfundet
 

Skapad 21 april 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Bostadspolitik Ekonomi