Fastighetsmäklarinspektionen och Konsumentverket
Nyhet Press/Opinion 7 mars 2024

FMI kritiska till planer på sammanslagning

Regeringen vill slå ihop Fastighetsmäklarinspektionen och Konsumentverket. Myndigheterna har utrett konsekvenserna av en eventuell sammanslagning. Nu har de båda myndigheterna redovisat sina ståndpunkter.

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och Konsumentverket (KV) delar uppfattning i vissa frågor, men i andra går bedömningarna isär. FMI är generellt kritiska till en sammanslagning. Orsakerna är flera. Bland annat disciplinnämnden nämns som en utmaning att inlemma i Konsumentverkets organisation eftersom ett sådant beslutsorgan inte finns inom KV idag, och därmed skulle innebära att skilda beslutsorgan- och beslutsprocesser skulle behöva samexistera parallellt inom en myndighet. Man pekar också på faktumet att FMI:s verksamhet finansieras av branschen. 

FMI landar i slutsatsen att en sammanslagning inte är till gagn vare sig för parterna på bostadsmarknaden eller mäklarna och mäklarföretagen – och avslutar med att nyttan av en sammanslagning, ur ett skattebetalarperspektiv, är obefintlig “eftersom att FMI:s verksamhet i dag bekostas av mäklarbranschen”. 

Mäklarsamfundet delar i dagsläget i stora delar FMI:s analys och har nu en nära dialog med myndigheten för att följa utvecklingen och bistå där vi kan. På Mäklarsamfundets branschråd den 8 mars kommer Fastighetsmäklarinspektionens myndighetschef Gunilla Paulsson att delta för att kommentera uppdraget och myndighetens syn på den eventuella sammanslagningen. Här kan du ta del av hela utredningen.

Skapad 7 mars 2024
Uppdaterad 7 mars 2024
Fastighetsmäklarinspektionen Bostadspolitik