Nyhet Juridik 5 mars 2015

Mäklare slipper varning avseende kundkännedom

Mäklare gjorde inte egen id-kontroll efter övertaget uppdrag. Efter granskning av FMI riskerade mäklaren att få en varning pga saknad kundkännedom, men Kammarrätten friade och mäklaren slapp varningen.

Kammarrätten: Vid en granskning av en mäklares förmedlingsuppdrag ansåg Fastighetmäklarinspektionen att hon saknat kundkännedom eftersom hon inte kontrollerat identiteten. Men mäklaren har tagit över uppdragsgivarna från kollegor och eftersom mäklaren haft tillgång till kollegornas identitetskontroller anser kammarrätten att hon inte ska få någon varning.

Fastighetsmäklarinspektionen tilldelade en mäklare en varning eftersom hon vid sex tillfällen inte utfört identitetskontroller. Mäklaren uppgav att hon vid dessa tillfällen tagit över uppdragen från kollegor, att identitetskontroll redan skett och att hon kontrollerat detta.

Fastighetsmäklarinspektionen uppgav att den i ett tidigare ärende konstaterat att en mäklare som övertar ett uppdrag får ett eget ansvar för att försäkra sig om uppdragsgivarens identitet. Mäklaren har inlett affärsförbindelser trots att hon inte uppnått kundkännedom avseende uppdragsgivaren. Det är Fastighetsmäklarinspektionens bedömning att detta är varningsgrundande. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

I Kammarrätten uppgav kvinnan att hon bland annat dubbelkontrollerat alla handlingar i akten, stämt av att id-handlingarna fortfarande var aktuella, gjort ny kontroll mot relevanta register samt stämt av med den tidigare mäklaren. Kammarrätten uppger att mäklarens personliga ansvar inte innebär något hinder mot att annan mäklare eller fastighetsmäklarassistent begär in relevant underlag i form av bl.a. vidimerade kopior för identitetskontrollen. I målet framgår inte annat än att mäklaren inför tecknandet av uppdragsavtalen haft tillgång till allt relevant underlag för att göra en identitetskontroll och att hon även kontrollerat detta underlag. Kammarrätten anser att Fastighetsmäklarinspektionen sammantaget inte har haft fog för att meddela disciplinpåföljd på den grunden att mäklaren inte skulle ha uppnått kundkännedom. Överklagandet ska enligt Kammarrätten därför bifallas och beslutet om varning upphävas.

Johanna Stampe
Förbundsjurist

Skapad 5 mars 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Kundkännedom