Ebba Jönsson och Frida Mårtensson
Nyhet Bransch 23 februari 2023

Om fastighetsmäklare och arbetet mot penningtvätt: ”Vi är i en position där vi kan göra skillnad”

Ebba Jönsson och Frida Mårtensson arbetar som fastighetsmäklare i Malmö och arbetar tillsammans med sina kollegor aktivt med den viktiga frågan om åtgärder mot penningtvätt. Vi har tagit ett snack med dem om hur de arbetar i dag, hur de kom igång och vad som överraskat dem mest under resans gång.

Hur arbetar ni mot penningtvätt i dag?

Frida: Vi har tydliga rutiner i vårt arbetssätt från första mötet med en kund till avslutad affär. Oavsett om man är ny eller gammal hos oss jobbar vi alla på samma sätt mot penningtvätt. I det dagliga arbetet har vi system som underlättar vårt arbete och årligen uppdaterar vi våra kunskaper genom utbildningar och workshops. Inom Svensk Fastighetsförmedling tar man detta på stort allvar och jobbar aktivt med frågorna. Nyheter och frågeställningar kring penningtvätt tas upp på veckomötena vid behov och har man frågor eller funderingar vet alla på kontoret vart man vänder sig - om det inte räcker att sträcka ut handen till en kollega. 

Berätta om hur ni kom igång med processen och hur det har varit.

Ebba: Vi började med att svara på ett frågeformulär om hur vi arbetade tidigare och hade en workshop med Mäklarsamfundet för att ta reda på vad vi behöver arbeta mer med eller förbättra i våra rutiner. 

Därefter uppdaterade vi vissa delar av våra rutiner och skapade en utbildning för våra anställda för att skapa ett gemensamt arbetssätt kring hur vi arbetar med penningtvättsfrågor. 

Till en början kändes det som ett väldigt stort projekt och lite ogripbart men när vi väl satte oss in i allt insåg vi att vi redan gjort mycket av det man ska men att vi fick ett tydligare tillvägagångssätt för alla på kontoret. 
 
Vad har överraskat er mest under resans gång?

Ebba: Att det kanske inte är en så stor förändring mot vad vi redan gjort. Skillnaden nu är att vi har fått mer tydliga rutiner och en större förståelse för penningtvätt och arbetet mot det. 

Varför är arbetet viktigt?

Frida: Vi är i en position där vi kan göra skillnad, det är mycket pengar i omlopp i fastighetsbranschen och arbetet är viktigt för att motverka finansiering av kriminell verksamhet. 

Vad har ni för medskick till andra ute i landet som inte kommit lika långt i processen som ni?

Ebba: Bara ta tag i det! Det jobbigaste var att koka ner allt till ett greppbart material som är lätt för medarbetarna att ta till sig och arbeta efter. Behöver man hjälp och vägledning var Mäklarsamfundets workshop till stor hjälp.

Skapad 23 februari 2023
Uppdaterad 24 februari 2023
Penningtvätt Kundkännedom