Finanspolisen informerar
Nyhet Medlem 20 maj 2022

Håll dig uppdaterad med ”Finanspolisen informerar”

Visste du att Finanspolisen regelbundet publicerar vägledningsmaterial för att minska riskutsatthet för möjliggörande av penningtvätt och finansiering av terrorism hos olika verksamhetsutövare? I veckan som gick kom den senaste broschyren som gäller fastighetsmäklare – om falska kontrakt. Så här tar du del av den.

Som en följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag skyldigheter att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Att säkerställa lagenlig kvalitet i åtgärderna är komplicerat och kan kräva mycket tid och stora resurser.

Mäklarsamfundet arbetar för att förenkla arbetet för er fastighetsmäklare genom mallar, rutiner och riskbedömningsverktyg men även Finanspolisen tillhandahåller viktig information som du som fastighetsmäklare bör ta del av.

Den senaste informationen som särskilt gäller fastighetsmäklare ligger under ”Finanspolisen informerar”, längst ned på sidan.

Vi rekommenderar att du sparar länken för att hålla dig uppdaterad när Finanspolisen publicerar nytt material.

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/finanspolisen/ 
 

Skapad 20 maj 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Penningtvätt