Penningtvätt
Nyhet Medlem 5 mars 2020

Ändringar i FMI:s penningtvättsföreskrifter

Fastighetsmäklarinspektionen har genomfört några mindre ändringar i penningtvättsföreskrifterna. Ändringarna, som trädde i kraft den 1 mars 2020, innebär bland annat att det obligatoriska kravet på att skicka ett bekräftelsebrev med mottagningsbevis vid identitetskontrollen av en distanskund tas bort. Istället blir detta en alternativ åtgärd som man kan vidta för att ytterligare kontrollera identiteten, t.ex. när risken för penningtvätt bedöms som hög och skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom ska vidtas.

Föreskrifterna har även anpassats till en tidigare lagändring som innebär att inte bara Finanspolisen, utan även Säkerhetspolisen, har rätt att begära uppgifter och handlingar från fastighetsmäklare. 

Ändringarna i penningtvättsföreskrifterna innebär också några mindre justeringar i Mäklarsamfundets mall för rutiner och riktlinjer. En uppdaterad version av mallen finns här.

De nya föreskrifterna hittar du här, på FMI:s hemsida.
 

Skapad 5 mars 2020
Uppdaterad 8 mars 2023
Penningtvätt Kundkännedom Fastighetsmäklarinspektionen