Sammanslagning
Nyhet Bransch 16 november 2023

Regeringsuppdraget till FMI inför eventuella sammanslagningen

Konsumentverket och Fastighetsmäklarinspektionen ges i uppdrag att lämna förslag på hur Fastighetsmäklarinspektionens uppgifter kan överföras till och inordnas i Konsumentverket, skriver Regeringskansliet.

Nu är regeringsuppdraget till Konsumentverket och Fastighetsmäklarinspektionen, som ska lämna förslag på hur den senares uppgifter kan överföras till och inordnas i Konsumentverket, fastställt. 

Utgångspunkten för organisationsförändringen ska vara att de uppgifter som myndigheterna har för närvarande ska vara oförändrade, och att genomförandet ska ske så att uppgifterna utförs med bibehållen effektivitet och kvalitet. Organisationsförändringen ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt, skriver Regeringskansliet och utgångspunkten är att organisationsförändringen ska träda i kraft senast den 1 januari 2026. 

Konsumentverket och Fastighetsmäklarinspektionen ska enligt regeringsuppdraget: 

  • beskriva för- och nackdelar med att myndigheternas uppgifter läggs samman, t.ex. synergi- och effektivitetsvinster, vilken möjlighet det finns för kvalitetsförbättringar och risker för negativ påverkan på verksamheterna på kort och lång sikt, 
  • identifiera eventuella överlappande uppgifter i de båda myndigheterna, 
  • analysera ekonomiska, verksamhetsmässiga och personellakonsekvenser på kort respektive lång sikt, särskilt konsekvenserna för kompetensförsörjningen, 
  • identifiera de författningar som berörs av organisationsförändringen, samt 
  • i övrigt identifiera vad som är viktigt för regeringen att ta hänsyn till vid sin prövning av organisationsförändringen, t.ex. styrningsfrågor, val av ledningsform och behov av särskilda organ. 
     

Läs hela texten från Regeringskansliet här.

Skapad 16 november 2023
Uppdaterad 16 november 2023
Fastighetsmäklarinspektionen