Nyhet Juridik 29 oktober 2015

Mäklare meddelad varning pga för sen utbetalning av handpenning

I ett tillsynsärende hos FMI har prövats huruvida en fastighetsmäklare har uppfyllt sin skyldighet att till säljaren snarast överlämna den handpenning som mäklaren har tagit emot.

I den journal som mäklaren har skickat in var följande antecknat:

• Handpenning inbetalad 2014-03-31
• Handpenning utbetalad 2014-03-17


Enligt mäklaren har handpenningen inte deponerats då köpet inte varit villkorat. Datumet i journalen avseende utbetalningen av handpenningen var felaktigt pga. ett skrivfel, den utbetalades 2014-04-17.

FMI hänvisar inledningsvis till 10 § fastighetsmäklarlagen att en fastighetsmäklare snarast ska överlämna handpenningen som fastighetsmäklaren har tagit emot till säljaren, om inte något annat har överenskommits genom ett depositionsavtal. Det är inte förenligt med god fastighetsmäklarsed att en mäklare underlåter att redovisa deponerade medel när förutsättningarna för att redovisa dem är uppfyllda.

Genom att mäklaren dröjt med att utbetala handpenningen har han handlat i strid med sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen på ett sätt som utgör grund för en varning.

När det gäller felaktigheten i journalen menar FMI att det har handlat om en enstaka felskrivning av mindre betydelse varför förseelsen anses som ringa och inte föranleder någon påföljd.

Johanna Stampe
Bitr. Förbundsjurist

Skapad 29 oktober 2015
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik