Fastighetsmäklarinspektionen

Ändringar i fastighetsmäklarlagen

Nyhet

FMI föreslår ändringar i fastighetsmäklarlagen

Fastighetsmäklarlagen behöver en översyn, menar Fastighetsmäklarinspektionen som på sin sajt meddelar om en skrivelse man gjort till regeringen.– Att fortsätta utveckla lagstiftningen är nödvändigt...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

FMI meddelar sanktionsavgift för bristande åtgärder mot penningtvätt

I beslutet anges att mäklarföretaget saknat en allmän riskbedömning över verksamheten att lägga till grund för företagets riskbedömning av kunder samt för företagets rutiner, riktlinjer och övriga...
View full page
Oskar Öholm

Nyhet

“En sammanslagning är ett dyrt misstag”

Att låta Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, uppgå i Konsumentverket är ett spel med höga insatser, som dessutom inte kan uppnå sitt syfte att bli en statsfinansiell besparing. Vill regeringen minska...
View full page
FMI

Nyhet

Regeringen ger uppdrag till FMI att redovisa kostnader

Fastighetsmäklarinspektionen tar i dag ut samma avgift för registrering och samma årliga avgift för tillsyn av fastighetsmäklare respektive fastighetsmäklarföretag. Regeringen menar att det finns...
View full page
Fastighetsmäklarinspektionen och Konsumentverket

Nyhet

FMI kritiska till planer på sammanslagning

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och Konsumentverket (KV) delar uppfattning i vissa frågor, men i andra går bedömningarna isär. FMI är generellt kritiska till en sammanslagning. Orsakerna är flera....
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

FMI:s tematiska tillsyn avslutad

Vi beklagar att FMI har valt att gå fram så hårt i sin tillsyn och i så stor utsträckning valt att meddela varningar i ett läge där det handlar om en relativt ny och synnerligen svårtillämpad...
View full page
Panelsamtal med FMI

Nyhet

“En nödvändig diskussion att ha” – om panelsamtalet med FMI

Under branschdagen på Berns hölls ett panelsamtal mellan representanter från Mäklarsamfundet och FMI tillsammans med universitetslektor Ola Jingryd i en oberoende expertroll. Samtalet handlade i...
View full page
Sammanslagning

Nyhet

Regeringsuppdraget till FMI inför eventuella sammanslagningen

Nu är regeringsuppdraget till Konsumentverket och Fastighetsmäklarinspektionen, som ska lämna förslag på hur den senares uppgifter kan överföras till och inordnas i Konsumentverket,...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Kort rapport om FMI:s tematiska tillsyn

I det första av de tre ärendena, dnr 23–1231, granskades handlingarna i två olika förmedlingar av bostadsrätter. I en av förmedlingarna hade mäklaren utelämnat uppgift om bostadsrättens indirekta...
View full page
Ihopslagning

Nyhet

Regeringen vill utreda att slå ihop FMI med Konsumentverket

En nyhet som eventuellt kan få stora konsekvenser. Regeringen vill nämligen utreda frågan om att inordna Fastighetsmäklarinspektionen i Konsumentverket. Bakgrunden är regeringens ambition att minska...
View full page
Återregistrering kräver kunskapsprov

Nyhet

Återregistrering kräver kunskapsprov från 1 oktober i år

För att de som sedan årsskiftet påbörjat kurser för att komplettera sin utbildning skulle kunna använda sig av utbildningsbevis vid ansökan för återregistrering tillämpades en övergångsperiod fram...
View full page
Antalet anmälningar till FMI minskar kraftigt

Nyhet

Antalet anmälningar till FMI minskar kraftigt

Under perioden januari till maj 2021 uppgick det totala antalet anmälningar till 970 varav lockprisanmälningarna, den vanligaste orsaken till anmälan, var hela 623 till antalet. Under motsvarande...
View full page
Emil Ericsson

Nyhet

Kammarrätten friar mäklare

De senaste åren har Fastighetsmäklarinspektionen vid flera tillfällen prövat mäklarens skyldighet att tillhandahålla den senast tillgängliga årsredovisningen för en bostadsrättsförening....
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Intressant utveckling i omdebatterat mål

Bakgrunden var att mäklaren i samband med förmedlingen av en bostadsrätt marknadsförde den såsom liggandes högst upp i huset. Uppgiften godkändes av säljaren innan marknadsföringen påbörjades. Det...
View full page
Registrering av fastighetsmäklarföretag

Nyhet

Lite mer om registrering av fastighetsmäklarföretag

Vi har tagit del av ett antal ansökningsärenden där den sökande efter att ansökan skett har hört av sig till Inspektionen och då fått information om att det aktuella företaget inte har varit...
View full page
David Johansson

Nyhet

FMI-chefen om tillsynen, penningtvätt och anmälningarna

Hur går det med registreringen av fastighetsmäklarföretag egentligen? - I dagsläget är det 552 företag som ansökt om registrering och än så länge har 331 företag beviljats registrering. Arbetet...
View full page
Lockprisgranskningens resultat – endast två mäklare varnade

Nyhet

Lockprisgranskningens resultat – endast två mäklare varnade

Granskningen, som FMI inledde för drygt ett år sedan, syftade enligt myndigheten själva till att förtydliga vad som krävs av fastighetsmäklarna för att följa marknadsföringslagen och god...
View full page
Nya utbildningskrav för att bli fastighetsmäklare

Nyhet

Nya utbildningskrav väcker reaktioner

Det är relativt många som tagit chansen att yttra sig över myndighetens förslag till nya utbildningskrav. Totalt har 32 remissvar inkommit. Bland dessa finns åtta fastighetsmäklarföretag, sju...
View full page
Fanny Norsten

Nyhet

Hur många rum är det, egentligen?

Först och främst ska nämnas att uppgift om antal rum är inte en obligatorisk uppgift att ha med i objektsbeskrivning eller annat marknadsföringsmaterial. I de allra flesta fall är det dock nödvändigt...
View full page
Penningtvätt

Nyhet

Ändringar i FMI:s penningtvättsföreskrifter

Föreskrifterna har även anpassats till en tidigare lagändring som innebär att inte bara Finanspolisen, utan även Säkerhetspolisen, har rätt att begära uppgifter och handlingar från...
View full page
Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats

Nyhet

Information om Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats

Fokus för inspektionsinsatsen ligger på arbetsplatser som saknar kollektivavtal och som verkar i sådana branscher där man från Arbetsmiljöverkets sida anser att det finns risker för ohälsa relaterat...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Redovisning av återkallade bud 

I ett beslut från 2017 varnade Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, en fastighetsmäklare för att denne i samband med en budgivning inte upplyste köparen om att det näst högsta budet hade återkallats av...
View full page
Emil Cargill-Ek

Nyhet

Nya penningtvättsföreskrifter från FMI

Den 1 augusti 2019 trädde Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd (KAMFS 2019:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft. Ändringen har föranletts av...
View full page

Nyhet

Sök hjälp då du får ett tillsynsärende vid Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) har vid sitt senaste sammanträde den 16 maj 2018 meddelat beslut i tjugofem tillsynsärenden mot fastighetsmäklare. Ett av dessa ledde till att mäklaren fick sin...
View full page

Nyhet

FMI avskriver tillsynsärende trots kort tidsfrist i besiktningsklausul

Köparna hade varit på en förhandsvisning av fastigheten och lade därefter ett bud som accepterades av säljaren. Vid kontraktsskrivningen framförde köparna att de ville göra besiktning av fastigheten....
View full page