FMI
Nyhet Press/Opinion 7 mars 2024

Regeringen ger uppdrag till FMI att redovisa kostnader

Fastighetsmäklarinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att redovisa den genomsnittliga kostnaden per ärende när det kommer till registrering och tillsyn av fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag. Syftet är att undersöka om avgiftsnivåerna motsvarar myndigheternas faktiska kostnader.

Fastighetsmäklarinspektionen tar i dag ut samma avgift för registrering och samma årliga avgift för tillsyn av fastighetsmäklare respektive fastighetsmäklarföretag. Regeringen menar att det finns skäl att utvärdera om de avgifter som tas ut motsvarar kostnaderna som myndigheten har för registrering och tillsyn. 

Det ska dessutom ses över om kostnaderna skiljer sig åt beroende på storleken på registrerade företag.  

– FMI har bedrivit tillsyn över fastighetsmäklarföretag i över två år och det finns skäl att bedöma om kostnaderna faktiskt motsvarar avgifterna. Det är viktigt att undersöka om de mindre företagen och fastighetsmäklare betalar en för hög avgift, säger civilminister Erik Slottner i ett pressmeddelande. 

Skapad 7 mars 2024
Uppdaterad 7 mars 2024
Fastighetsmäklarinspektionen