Panelsamtal med FMI
Nyhet Bransch 29 november 2023

“En nödvändig diskussion att ha” – om panelsamtalet med FMI

Mäklarsamfundets branschdag bjöd bland mycket annat på ett panelsamtal mellan Mäklarsamfundets chefsjurist Niklas Rollgard, Fastighetsmäklarinspektionens tillsynschef David Johansson och Ola Jingryd, universitetslektor vid Malmö Universitet. Vi fångade upp dem efter samtalet för några korta kommentarer.

Under branschdagen på Berns hölls ett panelsamtal mellan representanter från Mäklarsamfundet och FMI tillsammans med universitetslektor Ola Jingryd i en oberoende expertroll. Samtalet handlade i mångt och mycket om förutsägbarheten i tillsynen och tillsyn i en föränderlig tid, men berörde även den eventuella sammanslagningen där FMI kan komma att inordnas under Konsumentverket samt hur relationen mellan Mäklarsamfundet och FMI egentligen mår och panelisternas syn på hur den skulle kunna förbättras.

Mäklarsamfundet fångade upp panelisterna efter samtalet för några korta kommentarer.

– Det var ett trevligt samtal som jag tror berör och intresserade åskådarna. Samtalet bekräftade den bild jag har, att vi inte ligger så långt ifrån varandra. Vi har ganska lika uppfattningar om många frågor och ett liknande tänk kring vart vi vill. Tillsammans kan vi nå en bra bit på vägen, även om vi så klart har olika roller och tänker olika i vissa frågor, åtminstone i detalj, säger Fastighetsmäklarinspektionens tillsynschef David Johansson.

Ola Jingryd, universitetslektor vid Malmö Universitet tycker att samtalet var viktigt att ha och uppmanar till fortsatt dialog.

– Man har olika synsätt i några rättsliga frågor och det finns en utmaning i att inse att bägge parter har legitima roller vilket gör att man har olika ingångsvärden i olika frågor, det är naturligt. Det här är en nödvändig diskussion att ha – det märker man både på David och Niklas, frågorna och svaren – samt publiken och deras frågor. Så ett medskick från mig är att fortsätta!

Niklas Rollgard, chefsjurist Mäklarsamfundet, håller med.

– Som de andra påpekat så är det här bra och positiva samtal att ha. Det är viktigt att vi visar att det pågår kontakter och att vi har relationer. Det är väldigt lätt att hamna i ett konflikttänk men det finns mycket vi är överens om. Vi försöker vara så konstruktiva som vi någonsin kan.

En del av samtalet handlade om den eventuella sammanslagningen mellan Fastighetsmäklarinspektionen och Konsumentverket.  

– Det är ett spännande och intressant uppdrag att se över möjligheterna till en sammanslagning. Vilka utmaningar, vinster, fördelar det för med sig och så vidare. Samtidigt kommer det att kräva mycket jobb och det är viktigt att det hanteras på rätt sätt, både för ett så bra slutresultat som möjligt och för att resan dit ska funka bra för både personal och verksamheten i stort, säger David Johansson om den eventuella sammanslagningen. 

Skapad 29 november 2023
Uppdaterad 30 november 2023
Fastighetsmäklarinspektionen