Nyhet Juridik 17 september 2015

Mäklare varnad pga avsaknad av uppdragsavtal

En mäklare har nyligen varnats pga att förmedlingsåtgärder vidtagits utan att ha ett skriftligt uppdragsavtal med en konsument.

Fastighetsmäklarinspektionen (”FMI”) har vid disciplinnämndens senaste sammanträde meddelat en varning till en mäklare som har vidtagit förmedlingsåtgärder utan att ha ett skriftligt uppdragsavtal med en konsument.

Mäklaren blev anmäld av en äldre kvinnas son som blivit kontaktad av mäklaren efter att hon besökt kvinnan tillsammans med en möjlig spekulant för att titta på hennes lägenhet.

Mäklaren yttrade att hon inte haft i uppdrag att förmedla den aktuella lägenheten utan att hon hade ett uppdrag att förmedla ett annat objekt i den aktuella bostadsrättsföreningen. Budgivningen på det objektet slutade med ett högt slutbud, men säljaren valde att inte överlåta bostadsrätten. Mäklaren tog då kontakt med andra bostadsrättshavare i föreningen för att upplysa om att hon hade intressenter. Efter kontakt med anmälarens mamma framkom att hon var intresserad men att hon inte vill dra igång något om hon inte var säker på att budgivaren skulle vara intresserad. Kvinnan bjöd in mäklaren och spekulanten till lägenheten så att de skulle kunna se om det fanns något intresse att gå vidare.

FMI anförde att själva kärnan i ett förmedlingsuppdrag ligger i att sammanföra parter som vill sälja, köpa eller hyra ut t.ex. en lägenhet som i det här fallet. Visningen är av central betydelse för genomförandet av ett förmedlingsuppdrag. Mäklaren har visat det aktuella objektet för en spekulant. Att bostadsrättshavaren bjöd in mäklaren och spekulanten tar inte ifrån mäklaren ansvaret, efter som det var hon själv som tog kontakt med bostadsrättshavaren. FMI fann därför att mäklaren har vidtagit förmedlingsåtgärder i form av en visning utan att ha haft ett skriftligt uppdragsavtal med bostadsrättshavaren. Det fanns inte heller något som tydde på att mäklaren haft ett uppdragsavtal med spekulanten. Agerandet utgjorde därför grund för en varning.

Johanna Stampe
Bitr. Förbundsjurist

Skapad 17 september 2015
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik