Nyhet Juridik 13 oktober 2016

Varning för uteplatser

I ett färskt avgörande från Fastighetsmäklarinspektionen har en fastighetsmäklare meddelats en varning för att objektsbeskrivningen innehöll uppgifter om att lägenheten har uteplatser i två väderstreck, trots att uteplatserna inte var upplåtna.

I beslutet konstaterar Fastighetsmäklarinspektionen att det inte framkommit något som tyder på att uteplatserna var upplåtna, och objektsbeskrivningen innehöll inte heller några uppgifter om att det fanns upplåten mark till bostadsrätten. Fastighetsmäklarinspektionen ansåg därför att det stod i strid med god marknadsföringssed (och därmed god fastighetsmäklarsed) att marknadsföra bostadsrätten med uteplatser.

Frågan om med vilken rätt en bostadsrättsinnehavare kan disponera, och överlåta en uteplats, som inte ingår i bostadsrätten är komplicerad. Normalt sett finns det anledning att göra skillnad mellan uteplatser på en innergård och mark framför och bakom ett bostadsrättsradhus.

För att undvika problem bör en fastighetsmäklare ställa följande frågor till säljaren och om säljaren inte kan besvara frågorna bör frågorna ställas till bostadsrättsföreningen:

  1. Med vilken rätt nyttjar bostadsrättsinnehavaren uteplatsen? Finns skriftligt nyttjanderättsavtal?
  2. Kan nyttjanderätten till uteplatsen överlåtas? Om ja, hur ska det ske?
  3. Är nyttjanderätten exklusiv eller får vem som helst av bostadsrättsföreningens medlemmar använda uteplatsen?
  4. Kan nyttjanderätten till uteplatsen sägas upp av bostadsrättsföreningen? Om ja, hur lång uppsägningstid gäller?

Beroende på svaren på ovanstående frågor kan marknadsföringen av bostadsrätten anpassas så att den passar de faktiska förhållandena i det enskilda fallet.

Om uteplatsen inte är upplåten med bostadsrätt, och det inte heller finns något skriftligt nyttjanderättsavtal, måste en fastighetsmäklare vara mycket tydlig med att uteplatsen inte är upplåten med bostadsrätt eller skriftligt nyttjanderättsavtal utan att den istället är belägen på föreningens mark.

Det kan även vara bra att hänvisa till bostadsrättsföreningen för ytterligare information. Det aktuella beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan komma att överklagas.

Fredrik Aldmo
Förbundsjurist

Skapad 13 oktober 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik