Nyhet Konsument 25 maj 2018

Uppgift om förrådets area leder till tvister

Den senaste tiden har jag som Mäklarsamfundets kundombudsman tagit emot ovanligt många samtal från både köpare och säljare gällande att lägenhetsförrådets uppgivna area avviker, vilket leder till tvister mellan parterna.

<< Tillbaka till nyhetsbrevet

Köpare berättar att objektsbeskrivningen innehåller uppgift om förrådets area, som efter köpet visar sig avvika från vad som avtalats och kräver därför nedsättning av köpeskillingen. I samtal med säljare berättas att arean inför försäljningen uppskattats till sin storlek och därefter förts in i objektsbeskrivningen. Någon uppmätning av förrådet har inte utförts och föreningen har inte heller lämnat uppgift om förrådets area.

Uppgift om förrådets area är inte en obligatorisk uppgift i objektsbeskrivningen, då kravet på angivande av storlek avser lägenheten som sådan. Om förrådets area likväl anges i objektsbeskrivningen eller i annan köpehandling kan areauppgiften anses vara en utfästelse, som säljaren bär ansvar för.

För att undvika onödiga tvister mellan parterna är det klokt att verka för att köparen undersöker förrådet och dess area, särskilt om förrådets storlek är av betydelse för köparen. Om säljaren absolut vill ange uppgift om förrådets area i objektsbeskrivningen måste säljaren göras medveten om innebörden och ansvaret för en sådan utfästelse. Om mäklaren då får klart för sig att uppgiften är en uppskattning och den framstår som osäker, ska mäklaren verka för att uppgiften säkerställs innan den tas in i objektsbeskrivningen.

Magnus Bäckström
Kundombudsman

Skapad 25 maj 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Kundvägledarna