Magnus och Annika - Kundvägledare Mäklarsamfundet
Nyhet Bransch 30 januari 2020

Elsäkerhet – vanliga frågor till kundvägledarna

En köpare bör utgå från att en äldre fastighet kan ha elinstallationer som är lika gamla som byggnaden. Elsystemet och andra installationer ingår normalt inte i en byggnadsteknisk besiktning. Det kan därför finnas anledning att låta göra en särskild el-besiktning av bostaden i samband med överlåtelsen. På Elsäkerhetsverkets webbplats finns en checklista för kontroll av elsäkerheten i en bostad.

Anläggningsansvarig
Det är innehavaren av en elanläggning som ansvarar för att anläggningen är säker och att de apparater som ansluts till vägguttagen är hela. Det betyder att den som äger en fastighet eller är bostadsrättsinnehavare har ansvaret för att ingen skadas eller utsätts för fara i bostaden. Ansvaret överförs på köparen vid en överlåtelse. Om fel eller brister uppkommer i anläggningen måste dessa avhjälpas omgående. 

I äldre byggnader, som inte anpassats till dagens behov av strömförsörjning, kan det uppstå risk för överbelastning och brand. El-materiel har en begränsad livslängd. Elsäkerhetsverket framhåller att ju äldre fastigheten är desto större anledning finns att kontrollera elen.

Kundernas frågor
I samtalen till kundvägledarna på Mäklarsamfundet förekommer många frågor som rör el och installationer. Det kan till exempel vara köpare som efter tillträdet upptäcker att golvvärmen i badrum inte fungerar eller att vissa apparater i köket inte kan användas samtidigt. Andra återkommande problem är eluttag som felaktigt ger intryck av att vara jordade eller att armaturer tagits bort utan att elledningarna isolerats och de därför kan vara spänningsförande. I samband med renoveringar förekommer det att hela eller delar av arbetet inte utförs på ett fackmässigt sätt eller att vissa utrymmen lämnats i originalskick. 

Även säljare vänder sig till kundvägledarna med frågor som rör elsäkerhet. Det har då normalt uppkommit en tvist med en köpare om ansvaret för att avhjälpa felet och rätten till prisavdrag eller annan ersättning. 

Elsäkerhetsverkets råd till köpare
Den som står inför bostadsköp bör begära handlingar från säljaren som visar vem som utfört elinstallationerna. Det gäller särskilt golvvärme eller infällda spotlights eftersom det är vanligt att denna typ av elinstallationer skett i efterhand. Det är innehavaren av elanläggningen som svarar för att den är säker. Brister som kan vara farliga för person och egendom kan kräva omedelbara åtgärder av ett elinstallationsföretag. Anläggningsansvaret gäller även om det pågår en köprättslig tvist mellan parterna. 

Felaktiga elinstallationer kan även förekomma i nyproduktion t.ex. i samband med byggfusk. Vid en ombyggnad på totalentreprenad ska det vara ett registrerat elinstallationsföretag som anlitas för elinstallationerna. Det kan finnas anledning att anlita en elbesiktningsman under byggtiden.

Läs hela dokumentet här 

Elsäkerhetsverkets checklista
Elsäkerhetsverket har tagit fram ett formulär som kan användas som underlag för den som önskar att själv kontrollera hur elsäker en bostad är. Den kan också med fördel användas av säljaren eller köparen före överlåtelsen för att uppmärksamma och bedöma renoveringsbehovet. Dokumentet omfattar bland annat el-centralen (proppskåpet), synliga ledningar, eluttag och elelement. Vid flera punkter finns uppmaningen att anlita en elinstallatör för att avhjälpa eventuella brister. 

Hämta listan här 

Anlita registrerade elinstallationsföretag
På Elsäkerhetsverkets webbplats är det möjligt att kontrollera att elinstallationsföretaget som ska anlitas för en besiktning eller annan tjänst är registrerat. Kontrollen bör också omfatta att företaget är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver. 

Sök elföretaget här
 

Magnus och Annika
Kundvägledare Mäklarsamfundet

Skapad 30 januari 2020
Uppdaterad 13 mars 2023
Kundvägledarna