Mäklarsamfundets kundvägledare
Nyhet Medlem 24 januari 2019

Har du koll på köparens finansiering vid förmedling i små bostadsrättsföreningar?

Det finns mycket som kan påverka bankens vilja att bevilja lån för bostadsköpare. Till exempel om köpet avser en bostad i en liten bostadsrättsförening. Vad bör du som mäklare tänka på när det gäller köparens finansiering vid förmedling i små bostadsrättsföreningar?

<< Tillbaka till nyhetsbrev

Mäklarsamfundets kundvägledare får från tid till annan samtal från konsumenter om oklarheter i samband med en bostadsaffär på grund av ett diffust och missvisande begrepp. Vi tänker naturligtvis på det så kallade lånelöftet! Det är ju i själva verket inget löfte utan en generell, preliminär och ofta tidsbegränsad avsiktsförklaring från banken. Det finns mycket som kan påverka bankens inställning. Till exempel om köpet avser en bostad i en liten bostadsrättsförening. Då finns en ökad risk för att banken inte är beredd att bevilja lånet.

Tips!
Om du som mäklare har i uppdrag att förmedla i en bostadsrättsförening med få lägenheter bör du ställa kontrollfrågor till köparen om vad ett eventuellt lånelöfte omfattar och andra förutsättningar för finansieringen. Detta för att minimera risken för kontraktsbrott vid tillträdet. I sammanhanget kan det också vara värt att påminna om följande. Om en köpare är beroende av att lån beviljas eller övertas för att kunna betala köpeskillingen har Högsta domstolen funnit att fastighetsmäklaren är skyldig att verka för att köpets giltighet villkoras av att lånet beviljas eller får övertas. Om ett sådant villkor inte godtas bör du som mäklare informera om att en köpare som inte kan betala på tillträdesdagen riskerar att bli skadeståndsansvarig. 

Magnus Bäckström & Annika Ahlberg, Mäklarsamfundets kundvägledare

Skapad 24 januari 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Kundvägledarna