Nyhet Juridik 2 september 2015

Bostadsrättshavare som hyrt ut via Airbnb stoppas av hyresnämnden

Stockholms hyresnämnd stoppar en bostadsrättshavare som hyrde ut sin bostadsrätt till en rad olika turister genom uthyrningssajten Airbnb.

En bostadsrättshavare har hos Stockholms hyresnämnd ansökt om tillstånd att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Lägenheten hade sålts men tillträde var någon månad framåt och då bostadsrättshavaren redan flyttat in i sitt nya boende ville hon hyra ut lägenheten under övergångsperioden för att undvika dubbla boendekostnader. Uthyrning skulle ske till flera olika hyresgäster under kortare perioder.

Bostadsrättsföreningen motsatte sig det begärda tillståndet då det kommit till deras kännedom att bostadsrättshavaren sedan tidigare hyrt ut sin lägenhet genom Airbnb utan föreningens tillstånd.

Före den 1 juli 2014 gällde att en bostadsrättshavare skulle ha beaktansvärda skäl för en upplåtelse, men enligt den nya lydelsen av hyreslagens bestämmelse räcker det med att bostadsrättshavaren har skäl. Lagstiftaren har inte avsett att alla skäl ska godtas men utgångspunkten är att regeln ska vara mer generös än den som tidigare gällde. Bakgrunden till förändringen var den stora bristen på bostäder som råder i flera städer.

Hyresnämnden uttalar att det bostadsrättshavaren anfört om dubbla boendekostnader visserligen kan vara ett godtagbart skäl. Bostadsrättshavarens begäran omfattar dock uthyrning till ett flertal olika personer under olika antal nätter under en tidsperiod av cirka en månad. Hyresgästerna har bostadsrättshavaren kommit i kontakt med via sajten Airbnb och de skulle betala en ersättning som motsvarar den som betalas för hotellrum. Hyresnämnden menar därför att en sådan omfattande uthyrning via Airbnb mer är att likna vid hotellverksamhet av kommersiell natur än vid sådan uthyrning som den nya bestämmelsen tagit sikte på. Dessutom kan det uppfattas som störande för övriga boende när många okända personer rör sig i fastigheten. Föreningen har därför haft befogad anledning att vägra samtycke.

Vi jurister på Mäklarsamfundet får ibland frågor som rör uthyrning av bostadsrättslägenheter. Det är viktigt att tänka på att all uthyrning (förutom av enstaka rum) kräver föreningens alternativt hyresnämndens tillstånd, annars finns risk för att bostadsrätten förverkas.

Johanna Stampe
Bitr. Förbundsjurist

Skapad 2 september 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik